Remote working: dit kunnen we leren van global teams

Bron: De Coronakrant

Het ziet ernaar uit dat remote working een blijvertje is. Verschillende bedrijven hebben zelfs al besloten om helemaal zonder kantoren verder te gaan. Toch gaat het (samen)werken op afstand nog niet iedereen even makkelijk af. Wat kunnen we leren van teams die al jaren niet anders doen? Insights vroeg meer dan 200 organisaties die met global teams werken naar hun ervaringen.

Dat was pre-corona. Deze organisaties werken dus niet remote omdat we afstand moeten houden, maar omdat het een aantal belangrijke voordelen biedt. Het meest genoemd (door maar liefst 72% van de respondenten) is de mogelijkheid om de werk-privé balans van je medewerkers te verbeteren. Vooral millennials vinden het belangrijk om te kunnen werken op een moment dat hun past. Een goede tweede (62%): het geeft je de kans de beste talenten aan te trekken én te behouden. Dat geldt vooral voor talent in de tech-industrie.

 

Belangrijk voordeel: grotere productiviteit
42% van de respondenten vindt het grootste voordeel van global teams dat de flexibiliteit en autonomie die erbij horen, voor een grotere productiviteit zorgen. Het vertrouwen dat mensen ervaren als je ze meer controle geeft, maakt hen namelijk extra gemotiveerd om een tandje bij te zetten. Bijna een kwart van de respondenten (22%) werkt vooral graag met global teams vanwege hun diversiteit en de creativiteit en innovatieve kracht die hier een gevolg van zijn.

 

De grootste uitdaging: zorgen voor verbinding
Werken met GDT’s brengt ook flink wat uitdagingen met zich mee. De grootste hindernissen die organisaties ervaren hebben allemaal te maken met verbinding: er zijn weinig mogelijkheden om in levende lijve aan teambuilding te doen (71%), er zijn ‘uitdagingen op het gebied van communicatie en samenwerking’ (40%) en er is een gebrek aan ‘hands-on’ ondersteuning van leidinggevenden ter plekke (36%). De vaak eenzijdige communicatie binnen global teams kan ertoe leiden dat mensen zich niet gehoord voelen of niet worden uitgenodigd om feedback te geven.

 

Tips om verbinding te maken op afstand
Insights adviseert bedrijven dan ook om vooral in te zetten op het creëren van verbinding en vertrouwen. Bijvoorbeeld door:

  • af te spreken dat er altijd face-to-face wordt overlegd. Mensen begrijpen elkaar beter en voelen meer verbinding als ze oogcontact hebben en elkaars gezichtsuitsdrukkingen en lichaamstaal kunnen lezen. Camera aan dus
  • informatie te verzamelen en delen over hoe elk teamlid het liefste communiceert (zoals de beste manier en het meest geschikte moment om verbinding te maken)
  • overleggen te starten met de uitnodiging aan alle teamleden om te delen waar ze zich op dit moment bevinden en hoe het met hen gaat
  • overleggen af te sluiten met een ‘check-out’, waarbij mensen in de gelegenheid worden gesteld om feedback te geven, te vertellen wat wel en niet werkte en aan te geven of ze hun zegje hebben kunnen doen.

Focussen op gezonde werkrelaties
De voornaamste boodschap: hoe sterker de onderlinge relaties, hoe sterker het team. Daarmee is het global of virtueel team net een ‘gewoon’ team. Organisaties die ook in de nieuwe wereld van werk succesvol willen zijn, bouwen in hun werkwijze richtlijnen en nieuwe routines in die deze relaties ondersteunen. Want als de relaties verbeteren, verbeteren ook de communicatie, het teamwork, de productiviteit en het engagement. En daar plukt de hele organisatie de vruchten van.