Personeelstekort in de Kempen duurzaam oplossen met opleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Werkgevers hebben momenteel een schreeuwend tekort aan personeel. Vooral geschoold personeel in de techniek en logistiek is schaars. Daarnaast zijn er mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt die gemotiveerd zijn om te werken maar een passende opleiding missen. Het Summa College, het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en KempenPlus willen werkgevers en toekomstige medewerkers bij elkaar brengen om er zo voor te zorgen dat deze mensen weer duurzaam participeren op de arbeidsmarkt en niet langdurig afhankelijk zijn van een uitkering. Met een opleiding in een vakgebied met toekomstperspectief én werkervaring kunnen deze mensen duurzaam aan de slag. Een gezamenlijk doel.

Starten met een meerjarenproject
In de Kempen zijn het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), het Summa College en KempenPlus (een samenwerking van ISD de Kempen en WVK-groep) gestart met een meerjarentraject. Het doel is om mensen duurzaam op te leiden voor de branche en zorgvuldig te matchen met de werkgevers. Omdat het een intensief traject is wat veel vraagt van werkgevers en onderwijs doen niet alle werkgevers mee die geïnteresseerd waren. “We vragen echt commitment”, aldus Jeroen Wissink van KempenPlus. De samenwerkende partijen hopen op een investering voor het meerjarenproject door het Regionaal Investeringsfonds. Dit fonds ondersteunt samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en is een katalysator van het vernieuwen van het mbo.

Werven van kandidaten
Eind 2018 is er gestart met het bekijken van de arbeidsmarktvraagstukken uit de regio. In de Kempen is er vooral behoefte aan technisch personeel, waaronder plaatwerkers. Hierna is er gestart met het werven van kandidaten voor het zogenaamde ‘duale traject’. Studenten kunnen bij een duaal traject een taalcursus doen geïntegreerd met een entreeopleiding. Daarmee kunnen ze starten op assistent niveau. Om focus in het project aan te brengen is er voor de eerste groep kandidaten gekeken naar statushouders. Bij deze groep statushouders is de taalcursus vervangen door de inburgeringscursus. Alle kandidaten zijn gescreend op taalniveau, leerbaarheid en motivatie. Opvallend was dat een deel van de kandidaten afviel doordat ze de basis misten van bijvoorbeeld rekenen. Daar moet eerst aan worden gewerkt. Het aantal kandidaten dat door de eerste screening kwam, is ongeveer het gelijk aan het aantal werkgevers dat mee wilde doen.

Meet & Match
Om er voor te zorgen dat de studenten een goede start maken bij een werkgever is er op woensdag 20 maart een Meet & Match georganiseerd. De studenten gingen die dag, onder begeleiding van KempenPlus, naar de potentiële werkgevers. Ze kregen een rondleiding en konden kennis maken met het bedrijf. Wanneer ze geïnteresseerd waren, konden ze aan het einde 1-op-1 in gesprek. Vooraf hadden ze allemaal een CV gemaakt en een cursus pitchen gevolgd bij het Summa College. “De voorbereiding van deze Meet & Match was veel werk, maar de vibe die je daar voelde. Het was echt heel mooi”, zegt Jeroen Wissink.

Een persoonlijk verhaal maakt indruk
Er was een 22-jarige jongen die in zijn eentje is gevlucht uit Eritrea en nu zonder familie woont. Zijn buurvrouw heeft een fiets voor hem geregeld en hij is lid van de voetbalclub, maar een baan heeft hij niet. Hij heeft geen ervaring, maar wel een enorme gunfactor. “Zo’n jongen gun je een baan. Hij heeft tijdens de meet & match overal een goede indruk gemaakt. Dat had hij met alleen een sollicitatiebrief nooit kunnen doen.”, zegt Jeroen Wissink. Eén werkgever had 5 kandidaten op bezoek. “Ik zou ze alle 5 wel willen aannemen, je gunt het ze allemaal.“ Een andere werkgever reageerde: “Ik was echt positief verrast over het taalniveau, ze spreken echt beter Nederlands dan mijn Oost-Europese uitzendkrachten, ik denk erover om een switch te maken.” Tijdens de Meet & Match komen er persoonlijke verhalen naar voren, en hele praktische belemmeringen voor deze groep statushouders. Niet iedereen heeft passend vervoer bijvoorbeeld. In plaats van het afwijzen van een kandidaat wordt er dan gedacht in oplossingen. De komende periode worden de matches gemaakt tussen de bedrijven en de kandidaten.

Wat gaan de werkgevers en studenten doen?
Wanneer een student van het Summa College wordt geplaatst bij een werkgever in de Kempen krijgt hij of zij een deel van de week les. De rest van de tijd wordt het geleerde in de praktijk toegepast bij het bedrijf waar ze zijn geplaatst. De werkgever maakt afspraken met de student, voor de rest is het een reguliere betaalde baan. Om te zorgen dat het geleerde aansluit bij de praktijk is er intensief contact tussen de opleiding en het bedrijf. “We hebben diverse meet-ups georganiseerd met bedrijven om hun wensen te vragen. Dit resulteert in een profiel waar een werknemer aan moet voldoen. Daar passen we de opleiding op aan, dus werkgevers hebben invloed op het onderwijsprogramma.”, geeft Régine van Lieshout, directeur Ster College – onderdeel Summa College, aan. “Deze opleiding is maatwerk.”

Onderweg leren en aanpassen
Niet alle kandidaten kunnen na de Meet & Match worden geplaatst. “We gaan onze stinkende best doen om voor hen iets te vinden”, zegt Jeroen Wissink. “Los van het feit dat mensen een baan willen en hierdoor misschien krijgen, is deze Meet & Match al een succes doordat bedrijven een ander beeld krijgen van deze doelgroep en de statushouders zien hoe het gaat in deze bedrijven. We delen ons proces dan ook graag met iedereen. De statushouders zijn een van de vele groepen die we op deze manier willen matchen met het bedrijfsleven. We gaan ook nog kijken naar de 50+ doelgroep en bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Dit zijn allemaal doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de studenten straks starten bij de werkgevers gaan we tegen zaken aanlopen. Er gaan mensen te laat komen, zich vergeten ziek te melden. Met de coaching van het Summa College voor de student gaan we hier op anticiperen, en leren van wat er mis gaat. Tot nu toe is iedereen super positief en enthousiast”, geeft Jeroen Wissink aan.

Enthousiast geworden?
We zijn nog op zoek naar bedrijven die met ons de mogelijkheden willen verkennen. Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek met Jeroen Wissink: 06-22991044 of mail j.wissink@kempenplus.com

Deze bedrijven doen al mee:
FittinQ Fulfilment, Hapert

Bruns, Bergeijk

Vencomatic Group

– locatie Venco Campus

– locatie Vencosteel

Driessen BV, Eersel

Wagenbouw Hapert

Faes Cases, Reusel