Ondernemers in Brainport roepen de gemeenten op nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen

In een gezamenlijke brief aan de 21 gemeenten in de Brainportregio roepen ondernemersverenigingen onder leiding van VNO-NCW Brainport op bedrijven meer ruimte te geven. Die moet gevonden worden door zowel nieuwe terreinen uit te geven als bestaande terreinen intensiever te gaan benutten door herontwikkeling. Aanleiding voor de brief is een drastisch tekort aan bedrijventerreinen in de regio. Frank Mulders, voorzitter VICH en portefeuillehouder Ruimte van VNO-NCW Brainport: “de Brainport is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. De ambitieuze schaalsprong die we zien in woningbouwaantallen, moet ook terugkomen in de ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. De bestaande bedrijven terreinen moeten we maximaal effectief kunnen door ontwikkelen, in bijvoorbeeld de hoogte en met innovatieve energieaansluitingen. Daarnaast moeten we de geïdentificeerde extra hectare bedrijventerreinen zonder vertraging ontwikkelen. De mensen die in onze regio komen wonen, gaan ook bij onze bedrijven aan de slag.” De ondernemers bieden de 21 gemeenten te helpen bij het onderzoek naar de behoefte aan nieuwe werklocaties.

De druk op de ruimte neemt toe, helemaal in Brainport. Ruim 40% van de werknemers in deze regio werkt bij een bedrijf op een bedrijventerrein. Goed voor minimaal 45% van de economische toegevoegde waarde, terwijl het slechts 2,6% van het Brainport-grondoppervlak beslaat. Ondernemers geven aan vooral meer ruimte nodig te hebben om door te groeien, om zich te vestigen binnen het ecosysteem van de regio en extra ruimte nodig te hebben om hun bedrijf te verduurzamen.

Wonen en werken gaan hand in hand
Afgelopen november tekenden de 21 gemeenten samen met provincie en het Rijk voor een opgave van tenminste 62.000 nieuwe woningen en een aanpak van het totale mobiliteitssysteem. Hans van den Dungen, Voorzitter van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) steun deze aanpak, maar geeft ook aan: ‘’Het aanbod aan kwalitatieve bedrijventerreinen in onze regio is erg schaars. Om de groei in de regio bij te kunnen benen is het noodzakelijk dat er nieuwe, aantrekkelijke bedrijventerreinen gerealiseerd worden die bovendien goed bereikbaar zijn”.

In de brief gaan de ondernemersverenigingen nader in op de gewenste nieuwe terreinen én de herontwikkeling van bestaande terreinen. Onderzoeksbureau Stec Groep schat de behoefte tot 2030 op 250 tot 400 hectare.

Ruimte voor verduurzaming en het MKB
De verenigingen delen ook hun ontwikkelvisie op de bedrijventerreinen. Onderdeel daarvan is het stellen van eisen aan verduurzaming, bereikbaarheid en de verduurzaming van de energievoorziening. De huidige net-schaarste is daarbij een grote bottleneck. De ondernemers geven verder aan voor wie de nieuwe terreinen bedoeld zijn: ”De politiek heeft het liefst hightechbedrijven in Brainport. Voor ons is het en-en. Naast de hightechsector moet er voldoende ruimte zijn voor het MKB dat niet in dit profiel past,” zegt Theo Beks, voorzitter van OVE. Ondanks dat gemeenten hier en daar nog ruimte in de aanbieding hebben, ontbreekt het aan een overkoepelende visie op de uitgifte van nieuwe terreinen. De ondernemersverenigingen vinden het belangrijk dat gemeenten naast individuele plannen ook met elkaar regionaal terreinen (her)ontwikkelen, en dat zij dit tijdig en structureel doen.

Gezamenlijke oproep
VNO-NCW Brainport doet deze oproep samen met de Ondernemersverenigingen Eindhoven (OVE), Kempisch Ondernemers Platform (KOP), Vereniging Industrieel Contact Helmond (VICH),  Veldhovens Ondernemers Contact (VOC), Ondernemers Contact Nuenen (OCN), Geldrop-Mierlo Netwerk voor Industrie (Gemini) en Industrieel Contact Asten Someren (ICAS), Stichting Parkmanagement Nuenen.