Thema's

Onderzoek stageplaatsen vmbo’ers in maakindustrie Kempen

Het KOP gaat onderzoek doen naar een betere matching van stageplaatsen in het bedrijfsleven. Een stageplaats, dat is voor velen immers de eerste kennismaking met het bedrijfsleven. Voor bedrijven vraagt het vaak om wat extra inzet, het begeleiden van een leerling. Zeker in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, het vmbo, blijkt er toch nog wat ruimte tussen vraag en aanbod van stageplaatsen. En dat terwijl ondernemers in de Kempen veelal graag jonge mensen in het bedrijf opleiden.

Maar, zonder data geen feiten. Dus willen we vanuit KempenTech komende maanden inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan het openstellen van stageplaatsen door een bedrijf voor praktijk vmbo-leerlingen. Heel concreet: “Waar zit een mismatch tussen het aanbod van vmbo-leerlingen en de maakbedrijven en wat zijn de belemmeringen-valkuilen-succesverhalen-mogelijkheden?” We willen ook de succesverhalen horen, zodat we straks aan alle bedrijven in de Kempen aanbevelingen kunnen doen. Iedereen is immers gebaat hij voldoende goed opgeleid personeel!

Stagiaires gaan bellen en mailen

Vanaf april 2021 gaan drie stagiaires van Fontys Hogescholen daarom onderzoek doen, helemaal gericht op het verbeteren van de samenwerking rond het plaatsen van vmbo-stagiaires in het bedrijfsleven. Ze gaan eerst met de stage-coördinatoren van de praktische vmbo-scholen in de Kempen in gesprek en doen een eerste telefonische scan bij een kleinere groep maakbedrijven én vertegenwoordigers van Brainport Industries. Hiermee halen ze de input op voor de vragenlijst die breder wordt uitgezet onder alle Kempische maakbedrijven.

Het KOP hoopt dat veel bedrijven de moeite nemen mee te werken en de lijst in te vullen! De eerste resultaten willen we in de eerste week van juni delen, bij de Dutch Technology Week. Mochten er vragen zijn, dan kunnen Stefan (stefan@hetkop.nl) of Fleur (fleur@hetkop.nl) hier meer over vertellen! Benader ons gerust.

Stagedatabank

Het onderzoek sluit goed aan bij de stagedatabank van KempenTech bij JetNet-TechNet. Ben je als bedrijf nog niet ingeschreven, doe dat dan snel!