Ondernemers Waterlaat worden bijgepraat over netcongestie

Bijeenkomst roept ondernemers op tot samenwerking op het gebied van energietransitie

Het elektriciteitsnet in de Kempen zit bomvol en kan de toenemende vraag naar stroom niet meer aan wat grote gevolgen heeft voor het lokale bedrijfsleven. Zo beperkt netcongestie de uitbreiding en vestiging van nieuwe bedrijven in sterke mate. Ook het verduurzamen van bedrijfspanden en productieprocessen staat flink onder druk, omdat bijvoorbeeld zonne-energie niet meer teruggeleverd kan worden.

Het Kempische Ondernemers Platform (KOP) organiseerde bij Bax Metaal een derde werksessie energietransitie voor ondernemers op Waterlaat in Bergeijk. Ruim vijftig aanwezigen woonden de zeer geslaagde bijeenkomst bij waar Gemeente Bergeijk, Enexis, Scholt Energy en KempenEnergie aan het woord kwamen.

Stef Luijten van de Gemeente Bergeijk opende de ochtendsessie en schetste de problematiek omtrent netcongestie. ‘Sinds 2020 is er sprake van netcongestie en gezien het verder elektrificeren van transport en warmte wordt de situatie de komende jaren alleen maar nijpender‘, opende Stef Luijten zijn betoog. ‘We kunnen niet wachten tot het netwerk is verzwaard, die tijd hebben we simpelweg niet. De oplossing op korte termijn zit ‘m in de samenwerking tussen ondernemers. Het delen van capaciteiten, het afvlakken van piekbelasting zijn hierbij belangrijke uitgangspunten’ vervolgde de wethouder.

Een werkgroep bestaande uit ondernemers van Waterlaat en techniekpartners als Alius en Scholt Energy werken momenteel aan concrete oplossingen voor dit bedrijventerrein. Sander Drissen, directeur innovatie van Scholt Energy hierover: ‘De oplossingsrichting die we voor Waterlaat gekozen hebben is het creëren van een hub of uitwisseling via het publieke net (deels virtueel) in combinatie met een batterij. Je kan bijvoorbeeld denken aan een toepassing als een centraal laadplein realiseren, wanneer er congestie is op het net kan een batterij worden opgeladen en op een ander moment kan er voor gekozen worden om energie af te geven. Bijvoorbeeld overdag een batterij laden en in de nacht elektrische voertuigen opladen. Maar er zijn echt nog heel veel andere varianten denkbaar.”

Tijdens de bijeenkomst was er volop interactie met de aanwezige. Zo opperde één van de deelnemers om een eigen warmtenet te ontwikkelen als alternatief voor opslag. Een interessante optie waar de werkgroep meer van wil weten.

Ondernemers die deel willen nemen of een bijdrage willen leveren aan het project kunnen contact opnemen met het KOP via een e-mail aan info@hetkop.nl.