Nummereen nieuwste partner KempenTech

Kinderen in de Kempen kunnen niet alleen onder schooltijd aan de slag met techniek, maar ook steeds vaker buitenschools. Nummereen Kinderopvang is daarom partner geworden in het KOP-programma KempenTech.

“We vangen niet alleen kinderen op van ouders in de maakindustrie, kinderen zijn ook de makers van de toekomst. We willen graag meer samenwerken met bedrijven en daar past KempenTech goed bij”, vertelt Ninke Hoppenbrouwers van Nummereen Kinderopvang.

Het bedrijf is in 1990 in Eersel gestart door Pascale Spieringhs en zij is nog altijd eigenaar. Die ene vestiging zijn er nu inmiddels ruim 35, en dat betekent werk voor driehonderd mensen. Nummereen-vestigingen zijn verspreid over de gemeenten Bergeijk, Bladel, Bergeijk, Eersel, Reusel-de Mierden en altijd in samenwerking met scholen en gemeenten.

Enkele jaren geleden is het gebied vergroot naar Veldhoven. “Door onze samenwerking met onderwijsstichtingen RBOB de Kempen en Veldvest was de overstap naar Veldhoven logisch,” legt Hoppenbrouwers uit. “We zien in Veldhoven dat kinderen vaker en langer naar de bso gaan dan in de Kempen. Dit komt onder andere door de internationals, die zijn dan meer gewend dat kinderen de hele week naar opvang gaan.”

Nummereen vangt inmiddels vierduizend kinderen van 0-13 jaar op. Techniek is een van de pijlers die wordt aangeboden en met name op de buitenschoolse opvang wordt er flink gewerkt met dit thema. “Ze vinden allerlei dingen leuk: Lego bouwen rond een bepaald thema, magnetisering, apparaten helemaal uit elkaar halen. Maar ze hebben ook een chatbot gebouwd, dat vonden ze super interessant.”

Het idee is dat de KempenTech-leskisten in afstemming met de school waar de bso is gevestigd ook naschools ingezet gaan worden. “We willen in de toekomst ook helpen om nieuwe workshops en materialen te ontwikkelen. We zouden het op termijn heel leuk vinden als we ook op bezoek kunnen gaan bij de bedrijven.” Ook de jongsten maken al kennis met techniek. “Als we bij de peuters een thema behandelen, dan vragen we ouders iets te vertellen over hun beroep. We hopen dat we daar ook technische beroepen aan het woord kunnen laten.”

Hoewel kinderopvang wellicht een vreemde eend in de bijt lijkt vergeleken met bedrijven in de maakindustrie, is er toch al één overeenkomst, zo weet Hoppenbrouwers. “Ook wij zoeken enorm naar nieuw personeel. De kinderopvang heeft echt mensen tekort. Werving van nieuwe collega’s is nu prioriteit één. Want als ouders willen werken, is er opvang nodig.”

Algemeen directeur Pascale Spieringhs en Anneke Eveleens, manager marketing & events, willen geregeld aanschuiven bij evenementen van KempenTech en het KOP, om zo ook weer nieuwe bedrijven te leren kennen en kennis te delen.