Nog meer voordelen uit de begeleiding van uw stagiaire!

Levert u ook een bijdrage aan de opleiding van toekomstige werknemers door het aanbieden van stageplaatsen? De Nederlands overheid stimuleert via de ‘subsidieregeling praktijkleren’ werkgevers om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Daarom stellen zij een tegemoetkoming beschikbaar voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een stagiaire.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor bepaalde MBO, HBO, Promovendi, VMBO, VSO en PRO stagiaires. Hier zijn echter wel een enkele voorwaarden aan verbonden. Zo komen op het MBO enkel de BBL opleidingen in aanmerking en op het HBO, deeltijd en duale opleidingen gericht op techniek, landbouw, natuur en gezondheidszorg.

Het gaat hierbij om stagiaires die voor langere tijd aan de werkgever verbonden zijn. Vaak worden zij zelfs al gezien als medewerker in plaats van stagiaire. Denk hierbij aan iemand die slechts één keer per week naar school gaat.

Werkgevers kunnen de subsidie ieder jaar aanvragen na afloop van het schooljaar, in 2020 is dat tot 16 september. De hoogte wordt bepaald aan het aantal weken begeleiding dat de stagiaire heeft gehad. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleersplaats bedraagt maximaal €2.700. Voor bijvoorbeeld MBO BBL studenten moet de begeleiding minimaal 40 weken zijn om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.

TRIAS kijkt graag vrijblijvend voor u na of u in aanmerking komt voor deze subsidie. U kunt contact opnemen via 077 – 356 01 00 of info@trias-subsidie.nl

 

Bron: Trias