Nieuwe SLIM Subsidie voor ‘Vakroute De Kempen’

In de Kempen worden de gevolgen van een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt steeds duidelijker. Terwijl de babyboom-generatie met pensioen gaat, stokt de aanwas van jonge arbeidskrachten, wat leidt tot vacatureproblemen bij veel bedrijven die moeite hebben om Kempische jongeren aan te trekken.

In dit kader is het ‘Vakroute De Kempen’ project opgezet, gesteund door de SLIM-subsidie van het Agentschap SZW. Het initiatief, onder leiding van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en in samenwerking met bedrijven zoals De Maackers, Vezet Groep, Made by Driessen, Theuws Groep en Luxlight, beoogt een leercultuur te stimuleren en praktische instrumenten te bieden voor voortdurende ontwikkeling.

De meeste MKB-bedrijven concentreren zich op dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij de groei van medewerkers en leidinggevenden niet altijd voldoende aandacht krijgt. Dit wordt verergerd door personeelstekorten en vergrijzing, waardoor er te weinig ruimte is voor het begeleiden en opleiden van nieuw personeel. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongere medewerkers behoefte hebben aan meer ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden voor het omgaan met deze uitdagingen.

Het ‘Vakroute De Kempen’ project richt zich op het aanpakken van bovengenoemde uitdagingen door verschillende activiteiten te ontplooien. Naast het opzetten van een kennis- en leerportaal, wil het project een leercultuur verankeren door onder andere ervaren medewerkers als bedrijfsambassadeurs in te zetten voor kennisoverdracht naar jongere collega’s. Ook het aanreiken van praktische tools als handboeken, jobcoaching en trainingen behoren tot resultaten. Het uiteindelijke doel van het project is het leggen van een stevig fundament voor leren en ontwikkelen van Kempische bedrijven, om zo vitale arbeidskrachten voor de toekomst te behouden.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Stefan Slenders van het KOP via stefan@hetkop.nl