Nieuwe accountmanager ISK

Beste leden en relaties van het ISK,

Aangenaam, mijn naam is Suzanne van Gompel, recent aangesteld als accountmanager van ISK. Na een prettige kennismaking met het ISK-bestuur kijk ik ernaar uit om de belangen van de aangesloten ondernemers te mogen behartigen. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn voorgangster Hetty van Hamsvoort. Hetty’s inzet heeft eraan bijgedragen dat de overdracht van werkzaamheden prettig is verlopen.

Ik heb een achtergrond op het gebied van organisatieontwikkeling en inkoop. Inmiddels zo’n 10 jaar geleden studeerde ik af aan Tilburg University, Master Organisation Studies. Daarna ben ik direct als consultant aan de slag gegaan bij adviesbureau Het NIC. Als consultant begeleidde en adviseerde ik een groot aantal opdrachtgevers bij Europese en nationale inkoopprocedures. Na enkele jaren bij Het NIC ben ik als intern adviseur bij Tilburg University (TiU) in dienst getreden. Mijn takenpakket was gericht op het begeleiden van Europese aanbestedingen en het verder professionaliseren van de inkoopfunctie binnen TiU. Sinds 2021 ben ik werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur. Ik werk graag laagdrempelig, down-to-earth en vanuit een mensgerichte aanpak, m.a.w. met een kempische insteek!

Voor vragen, mooie ideeën of overige bijzonderheden in relatie tot ISK ben ik bereikbaar via suzanne@iskempen.nl. Meer informatie over ISK treft u op www.iskempen.nl waar ik zo nu en dan informatie over inkoopprojecten zal plaatsen.
Ik kijk er naar uit om kennis te mogen maken met u, graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Suzanne van Gompel MSc