Nieuwe aanwinst KOP Bureau

SLAGVAARDIG ONDERNEMERSCHAP IS DE MOTOR VAN ONS KEMPISCH ONDERNEMERSKLIMAAT

En dus brengen we ondernemers, overheden, kennisinstellingen, lokale investeringsmaatschappijen en andere betrokkenen duurzaam bij elkaar. Op die manier zijn we een verbindende schakel in De Kempen. Dat doen we samen met mensen die dezelfde ‘kunst van het verbinden’ verstaan. Onze ingezette koers om KOP structureel te professionaliseren heeft daarom geleid tot onze nieuwste aanwinst.

Per 13 februari is Stefan Slenders (45) aangesteld tot onze KOP Bureaumanager.

Ook Stefan verstaat het slagvaardig ondernemerschap. Als geboren en getogen Kempenaar kent hij de wortels van verschillende bedrijfstakken. Hij verstaat die kunst van de verbinding én ziet tijdig kansen respectievelijk mogelijkheden. Bovendien is hij een doorzetter en harde werker. Zijn managementtaken bestaan uit het aansturen van de projectorganisaties, het vergroten van de naamsbekendheid en het verder professionaliseren van het KOP Bureau.

Hierdoor zet hij ons ondernemershart nog meer op de kaart!
Wij wensen u een slagvaardige toekomst en Stefan veel succes bij zijn ambitieuze plannen.

Met vriendelijke groet,

Hans van den Dungen
Voorzitter KOP