Netcongestie samen aanpakken: Bedrijventerrein Waterlaat wordt een Energiehub

Netcongestie, een groeiend probleem in de energietransitie, staat centraal in een innovatief project op bedrijventerrein Waterlaat in Bergeijk. De toenemende vraag naar elektriciteit door duurzame energie en elektrificatie (overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit) zorgt ervoor dat de elektriciteitsnetten overbelast raken. Dit belemmert niet alleen de groei van duurzame energie, maar ook nieuwe bedrijven hindert in hun toegang tot het net en bestaande bedrijven in hun uitbreidingsmogelijkheden. Ook de toename van zonnecellen op de daken van de bedrijven zorgt voor toename van de belasting van het elektriciteitsnet.

Ongeveer twee jaar geleden begon het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) met het onderzoeken van deze uitdagingen. Nu zet KOP samen met partners zoals Alius, Avans Hogeschool en Scholt Energy de volgende stap: bedrijventerrein Waterlaat wordt omgevormd tot een heuse “Energiehub” die netcongestie aanpakt door een verbeterde energiedistributie.

Jan Rietdijk, programmamanager Energietransitie bij KOP, legt uit: “Om netcongestie te bestrijden, hebben we een alternatieve benadering nodig naast het versterken van de elektriciteitsinfrastructuur. Load Shifting waarbij het energieverbruik wordt verplaatst naar momenten met lagere vraag, biedt een oplossing. Indien bedrijven een complementair verbruiksprofiel hebben kan er mogelijk meer worden afgenomen dan op dit moment beschikbaar lijkt op basis van gecontracteerde vermogens. Dit kan niet alleen de efficiëntie van zelf opgewekte duurzame energie vergroten, maar ook bijdragen aan kostenbesparingen. Voor de implementatie van deze ideeën is echter een geavanceerd energiemanagementsysteem (EMS) nodig om energieverbruik tussen bedrijven te meten, te monitoren en te reguleren.”

Het Waterlaat EnergieHub-project heeft als doel een EMS te ontwikkelen en te implementeren om de energie-efficiëntie van bedrijven op het bedrijventerrein te verbeteren en netcongestie te verminderen. Bovendien moet het de CO2-voetafdruk  verkleinen.

MRE erkent belang
In de Kempen, waar netcongestie ook andere bedrijventerreinen treft, hebben KOP en betrokken bedrijven besloten om gezamenlijk een EMS-oplossing te ontwikkelen. Het project zal minstens 12 bedrijven op bedrijventerrein Waterlaat aansluiten op het EMS, een reductie van elektriciteitsverbruik realiseren en ruimte creëren voor extra zonne-energie. Het doel is om een schaalbare EMS-oplossing te ontwikkelen die kan worden toegepast op andere locaties. Het project begint op bedrijventerrein Waterlaat en zal later worden uitgebreid naar andere bedrijventerreinen in de Kempen en zelfs internationaal.

Dit project pakt niet alleen netcongestie aan, maar versterkt ook de samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen, wat leidt tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat en synergiën voor de hele regio. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) erkent het belang en de innovatie van dit initiatief en heeft een subsidie van €50.000 toegekend. Samenwerking en innovatie zijn duidelijk de sleutel tot duurzame energieoplossingen en economische groei in de Kempen en daarbuiten.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jan Rietdijk – jan@hetkop.nl