MRE stelt middelen beschikbaar voor Kempische digitaliseringsprojecten.

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) stellen in totaal 2 miljoen euro voor een gezamenlijke herstelaanpak na de coronacrisis. De aanpak richt zich op drie sporen: opleiden, digitaliseren en kennisdelen & samenwerken.

Het geld is afkomstig uit het positieve resultaat over 2019 van de 21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven, het Brainportgebied. Voorzitter Stijn Steenbakkers, wethouder Economie in Eindhoven: “Samenwerken heeft ons ook eerder in moeilijke tijden geholpen en gebeurt ook nu al volop. Als gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineenslaan, kunnen we echt meters maken en ervoor zorgen dat we onze ondernemers in de regio echt helpen.”

Dat gebeurt ook in de Kempen. Kempengemeenten, onderwijs en het KOP hebben hun krachten verenigd en gezamenlijk vier projecten ingediend. Stefan Slenders, Bureaumanager van het KOP, licht toe: “Met onze aanpak staan we ondernemers bij die nu niet de middelen kunnen vrijmaken maar wel willen digitaliseren om sterker uit de crisis te komen.”

Concreet gaat het om vier vraag gestuurde projecten en programma’s waarvoor MRE 200.000 euro beschikbaar stelt. Projecten welke gericht zijn op het digitaliseren van het orderverwerkingsproces, digitaliseren van bedrijfsprocessen, voorspellen van onderhoud (predictive maintenance) en tot slot een programma gericht op het vergroten van de commerciële slagkracht van bedrijven.

Met de middelen vanuit de MRE Herstelaanpak kan KOP samen met partners de projecten versneld in de praktijk gaan brengen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of participeren in een van de vier projecten? Neem dan contact op met Stefan Slenders via stefan@hetkop.nl.