Laaggeletterdheid in de Kempen, help je mee?

Een aantal jaar geleden was laaggeletterdheid een redelijk onbekend begrip. Inmiddels is daar verandering in gekomen, hoewel laaggeletterdheid nog vaak verward wordt met analfabetisme en te maken heeft met veel vooroordelen. Hierbij cijfers, feiten en mogelijkheden in de Kempen.
Sinds enkele jaren is Macha Mathijssen, coördinator DigiTaalhuis Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, aan de slag. Macha wil laaggeletterdheid onder de aandacht brengen bij inwoners, (sociale) stichtingen, bedrijven en (potentiële) verwijzers. Niet alleen mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben zijn welkom, maar juist ook degenen die in Nederland zijn geboren en naar school zijn gegaan. Ook zij kunnen moeite hebben met de Nederlandse taal en het juiste gebruik hiervan. Dat is helemaal niet raar als je bedenkt dat er ruim 2,5 miljoen mensen zijn die laaggeletterd zijn.

Laaggeletterdheid
“Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Ze beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de maatschappij te kunnen functioneren” zegt Macha. “Deze mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het voorlezen aan (klein)kinderen, straatnaamborden lezen of bijvoorbeeld het lezen van bijsluiters of patiëntenfolders”. Uit onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat veel mensen niet weten wat laaggeletterdheid inhoudt en dat veel mensen laaggeletterd zijn, zonder dat zij het weten.

Cijfers in de Kempen
Ook in de Kempen hebben we te maken met laaggeletterdheid. Zo heeft Bergeijk te maken met een percentage van 12%, terwijl Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden op 5 tot 8 % zitten. Macha zegt: eigenlijk kunnen we stellen dat 1 op de 7 mensen laaggeletterd is. Kijk maar eens om je heen.

Gevolgen laaggeletterdheid
Wat voor gevolgen heeft dit voor de betreffende mensen, de samenleving en het bedrijfsleven? Laaggeletterden maken minder kans op de arbeidsmarkt, lopen grotere veiligheidsrisico’s in bedrijven en nemen slechts beperkt deel aan het maatschappelijk leven.

Ze hebben schaamte, te maken met onbegrip en hulp nodig bij de dagelijkse werkzaamheden. Ze zijn ook minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen.

Aanpak en mogelijkheden
Laaggeletterdheid is een breed maatschappelijk probleem. De verantwoordelijkheid om het aan te pakken ligt bij meerdere spelers. Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende partijen; de gemeenten in de Kempen, Wél!zijn de Kempen, Stichting Lezen en Schrijven, Ster College en Bibliotheek De Kempen. Naast welzijnsorganisaties en de informele zorg, ligt er ook een rol bij het bedrijfsleven. Er zijn al diverse bedrijven die programma’s hebben ontwikkeld om hun werknemers aan te sporen om voor hun laaggeletterdheid uit te komen en ze een cursus aan te bieden. Een succes. Voor advies of overleg kunt u contact opnemen met Macha.

Er is een groot en kwalitatief goed cursusaanbod in de Kempen, zegt Macha. De meeste zijn ook nog eens gratis toegankelijk. Je kunt denken aan de cursus ‘Klik en Tik’. Deze basistraining bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en de cursisten leren te werken met de computer, typen, e-mailen en het internet opgaan. De cursus ‘Digisterker’ behandelt communicatie met de e-overheid en in de cursus Nederlands voor Nederlandstalige mensen gaan we aan de slag met spelling, woordenschat, of tekstbegrip. Hebben we geen aanbod, dan gaan we aan de slag om iets te ontwikkelen en ook voor in-company hebben we mogelijkheden, licht Macha toe.

Advies en hulp!
Kent u iemand die moeite heeft met schrijven, lezen, rekenen of computervaardigheden? Help mee om laaggeletterdheid te verminderen in de Kempen en wijs deze mensen op het DigiTaalhuis. Samen langskomen mag natuurlijk ook. Bel of mail en maak een afspraak.

Heeft u juist interesse om in uw bedrijf laaggeletterdheid aan te pakken of wilt u advies of informatie? Neem dan contact op met Macha voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator DigiTaalhuis; Macha Mathijssen via m.mathijssen@bibliotheekdekempen of 06-3359 0936.