Het KOP organiseert nieuwe virtuele bijeenkomsten: een kenniskring vóór en dóór ondernemers

Het Coronavirus heeft de wereld in zijn greep. De ‘intelligente lockdown’ wordt langzaam maar zeker losgelaten. En hoe begrijpelijk alle maatregelen ook zijn, een groot deel van de ondernemers wordt er hard door getroffen.

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) staat ondernemers bij door kleinschalige bijeenkomsten te organiseren en te faciliteren. Een start is gemaakt met de grotere Kempische ondernemers. Op 7 mei jl. heeft de eerste – virtuele – bijeenkomst plaatsgevonden tussen een achttal KOPlopers. Voorzitter Hans van den Dungen nam namens het KOP deel aan deze bijeenkomst: ‘Het doel is het delen van informatie, het uitwisselen van ervaringen en het verstevigen van een onderling netwerk. Rode draad daarbij vormen de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengen.’

De eerste bijeenkomst is met veel enthousiasme ontvangen, beaamt ook Erik Jansen, directeur van FittinQ. Erik nam voor de gelegenheid de rol als moderator op zich: ‘Gedurende een Teams overleg van 1,5 uur zijn diverse zaken aan de orde zijn gekomen. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de NOW regeling aangaande de seizoensinvloeden, de huidige arbeidsmarkt en het omgaan met de veranderende supply chain inzake internationale afhankelijkheid.’ De virtuele wijze van vergaderen biedt ook ondernemers de mogelijkheid om snel en effectief met elkaar te schakelen. Erik vervolgt: ‘Vooral de openheid en het vertrouwen werd als heel waardevol ervaren.’ Vanwege het succes worden nieuwe bijeenkomsten snel ingepland. Hans van den Dungen sluit af: ’Dit is een KOP initiatief wat vele kansen en mogelijkheden biedt en enorm wordt gewaardeerd. Het zakelijk netwerk in de Kempen wordt daarmee versterkt!’

KOP organiseert op korte termijn meerdere virtuele sessies. Heeft u als bedrijf interesse om hieraan deel te nemen? Meld u dan aan bij Stefan Slenders: stefan@hetkop.nl.