Thema's

KOPlopers evenement evaluatie

EINDHOVEN – Vrijdag 8 november vond het jaarlijkse KOPlopers evenement plaats op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Een informatieve ochtend voor ondernemers, burgemeesters en wethouders die het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) ondersteunen in het realiseren van hun ambities.

Hans van den Dungen, voorzitter van het Kempisch Ondernemers Platform, opende de ochtend met een presentatie bestaande uit twee onderdelen. In het eerste deel werden de huidige ontwikkelingen en gerealiseerde projecten van het KOP toegelicht. Het tweede deel stond in het teken van een recent onderzoek met als titel: ‘De Slimme Maakindustrie in de Kempen’.

Het onderzoek wordt de komende tijd definitief afgerond. Vooruitlopend hierop heeft Hans van den Dungen de eerste resultaten gedeeld. De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen de omvang van de maakindustrie in de Kempen en laten vooral zien waar mogelijkheden en aandachtspunten liggen voor Kempische bedrijven. Zo vinden het merendeel van de innovaties binnen de keten plaats en worden deze innovaties door ondernemers nauwelijks gezien als kans voor nieuwe product marktcombinaties. Om dit proces te versnellen worden Kempische ondernemers opgeroepen om samenwerking te zoeken waar mogelijk.

Om die reden werd het KOPlopers evenement afgesloten met een rondleiding over de campus en een bezoek aan een tweetal Fieldlabs. In het Fieldlab ‘Advanced Manufacturing Logistics (AML)’ vond een demonstratie plaats van een logistiek systeem voor gedeelde opslag, slimme automatisering en smart robotics. In het tweede Fieldlab ‘Flexible Manufacturing’ stonden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en robotisering centraal. Hier werden specifiek de mogelijkheden voor het uitvoeren van kleine serieproductie belicht.