KOP timmert flink aan de weg binnen het thema Arbeidsmarkt

Het is voor iedereen zichtbaar dat werk en arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technologieën, robotisering en flexibilisering. Dat maakt dat we aan de ene kant zien dat er nog altijd een groot aantal openstaande vacatures zijn en aan de andere kant dat bepaalde groepen werkzoekenden lastig aan een baan komt. Naar verwachting leidt de coronacrisis tot een sterke toename in werkloosheid en grotere mismatch tussen vraag en aanbod. Vanuit het KOP erkennen we de uitdagingen voor Kempische werkgevers en werkzoekende.

Met het aanstellen van Mirjam Broeders als programmamanager Arbeidsmarkt hebben we een ervaren kracht aan boord die een structurele bijdrage levert aan het beslechten deze kloof op de arbeidsmarkt. Mirjam vertegenwoordigt daarnaast ook de belangen van Kempische werkgevers bij verschillende overlegtafels.

KOP heeft het afgelopen jaar flink aan de weg getimmerd binnen het thema arbeidsmarkt. Vanaf het begin is KOP betrokken bij het project De800.nl, een opleidingsprogramma voor 18-plussers die aan de slag willen maar niet de juiste papieren hebben. KOP ondersteunt daarnaast verschillende initiatieven en programma’s van 04werkt zoals collegiale in- en uitleen. Meer recentelijk hebben Kempische werkgevers en HR Managers onder regie van KOP een belangrijke bijdrage geleverd aan een propositie van Brainport ‘Werken aan urgente uitdagingen voor een duurzame & inclusieve arbeidsmarkt.’ Verder zijn de eerste stappen gezet op weg naar een intensievere samenwerking met Kempenplus, Summa en UWV voor een programma voor 50- plussers.

Wil je meer weten over dit onderwerp of de projecten en programma’s die op stapel staan? Neem dan contact op met Lonneke Evers (lonneke@hetkop.nl) of Mirjam Broeders (mirjam@hetkop.nl)