KOP Kwartaalverslag Q2-2021

Middels het kwartaalverslag brengen we onze leden en andere geïnteresseerde op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Kempisch Ondernemers Platform.

We hebben onze organisatie ingericht naar vijf thema’s: Talentontwikkeling, Arbeidsmarkt, Innovatie, Bedrijventerreinen en Bereikbaarheid. Ook in dit nieuwe kwartaalverslag informeren we over de status van de verschillende projecten en programma’s binnen die vijf thema’s.

Wilt u meer weten over de verschillende programma’s en activiteiten van het KOP? Of heeft u tips, adviezen of suggesties? Wij vernemen het graag. Dank.