KOP en Tech2B starten digitaliseringsplan voor Kempische maakindustrie.

Het Kempisch Ondernemingsplatform (KOP) start binnenkort samen met maakindustrie-platform Tech2B een initiatief om digitalisering in de Kempische maakindustrie te versterken.

Namens het KOP legt Stefan Slenders uit wat de samenwerking met Tech2B inhoudt: “Binnen de maakindustrie wordt digitalisering steeds belangrijker, bedrijven die daar niet in meegaan zullen ongetwijfeld verdwijnen. We hebben als Kempisch Ondernemers Platform daarom samen met Tech2B een plan opgesteld om dit proces van digitalisering in de regio te versnellen.”

Voor Paul Wouters van Tech2B was de samenwerking heel logisch: “Tech2B is in de Kempen ontstaan, het eerste concept is daar bedacht. Er was al wel wat kennisuitwisseling in de Kempische maakindustrie, maar met ons platform willen we dat nog verder versterken en digitaliseren. De maakbedrijven in de Kempen kennen elkaar ook nog niet goed genoeg, ze steken te snel de grens van de regio over omdat ze denken dat het buiten beter is.”

Thema Innovatiekracht
Het KOP onderscheidt vijf centrale thema’s in haar aanpak, één daarvan is innovatie. Stefan legt de relatie met dit initiatief uit: “Begin 2020 hebben we onderzoek laten verrichten naar de innovatiekracht van de maakindustrie in de Kempen, digitalisering bleek een aandachtspunt. Dat is door Corona natuurlijk nog verder versneld, vanuit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) kwamen middelen vrij om de negatieve gevolgen van de Coronacrisis in de omgeving te dempen. Eén daarvan was gericht op digitalisering, daar hadden we ideeën over en dus hebben we samen een plan gemaakt en ingediend. Dat is goed ontvangen.”

Tech2B ziet het als een mooie stap voor de regionale maakindustrie, er waren al plannen om het netwerk binnen de Kempen volledig open te stellen. Paul legt uit: “Straks kun je binnen de regio makkelijker zoeken en vinden en zal de onderlinge, regionale samenwerking versterkt worden. De eigenaren van MKB-bedrijven zijn vaak vakmensen die liever met machines bezig zijn dan met computers, dus die moet je stap voor stap begeleiden in deze digitale transitie. Niet te snel en laagdrempelig, een beetje zoals LinkedIn werkt.”

Juiste moment
Door Corona is dit het juiste moment voor hun digitaliseringsplan, volgens Stefan en Paul: “Het sentiment omtrent digitaliseren is omgeslagen. Thuiswerken, online bestellen, het draagt allemaal bij aan een positieve beeldvorming omtrent digitalisering. We zien bij kleinere MKB-bedrijven, grofweg 5 – 50 medewerkers, dat digitalisering niet altijd de prioriteit krijgt die het zou moeten krijgen.”

“Bedrijven met een grote capaciteit en voldoende financiële middelen kunnen redelijk snel meegaan in de digitalisering die nodig is om te blijven innoveren. Uit onderzoek van Tech2B blijkt dat (kleine) toeleverende bedrijven binnen de maakindustrie deze slagkracht nog niet of in mindere maten bezitten. Bedrijven onder de 10 medewerkers blijven vaak achter op het gebied van digitalisering en kunnen daardoor moeilijker het hoofd bieden aan ontwikkelingen als kortere doorlooptijden, security en kleinere series.”

“In de Kempen gaat het hier in eerste instantie om 236 bedrijven, grofweg 60% van alle maakbedrijven. Dat zijn behoorlijke aantallen, en we zijn blij om juist nu met al deze bedrijven de uitdaging omtrent digitalisering aan te gaan en de positie van de regio te versterken.”