Kempisch Ondernemers Platform vraagt aandacht voor N284

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) roept de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden op om dringend actie te ondernemen voor de N284. De aanhoudende verkeersproblematiek op dit traject, met name tussen Reusel en Hapert, vormt een ernstige belemmering voor de economische ontwikkeling van de regio en brengt aanzienlijke veiligheidsrisico’s met zich mee.

De N284 is een essentiële verkeersader voor de regio en cruciaal voor de bereikbaarheid van bedrijven, woonwijken en industrieterreinen. Dagelijkse files en vertragingen leiden tot aanzienlijke economische schade voor bedrijven en zorgen voor verminderde aantrekkelijkheid. Het ondermijnt de concurrentiepositie van bedrijven, vooral in deze tijd van personeelsschaarste waarin het voor bedrijven al moeilijk genoeg is om arbeidskrachten aan te trekken. De huidige situatie vormt bovendien een veiligheidsrisico omdat het verkeer bij calamiteiten volledig vastloopt waardoor hulpdiensten moeilijk of zelfs niet bereikbaar zijn.

Verkeersdruk zal verder toenemen

De verwachte groei van de Brainport-regio en de geplande uitbreidingen in de gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel zullen de verkeersdruk op de N284 verder verhogen. Zonder adequate infrastructuurverbeteringen zal de regio volledig vastlopen met alle gevolgen van dien.

KOP dringt aan op een herziening en opschaling van de huidige plannen en heeft de gemeenten en provincie hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. Voorgestelde maatregelen omvatten de uitbreiding van de wegcapaciteit, verbeterde verkeersmanagementsystemen en betere verbindingen voor openbaar vervoer en fietsers. Een gezamenlijke inspanning van de provincie, gemeenten en het bedrijfsleven is noodzakelijk om duurzame en toekomstbestendige oplossingen te vinden.

KOP staat klaar om samen te werken aan het verbeteren van de infrastructuur en roept op tot een overleg om concrete actiepunten snel in gang te zetten en de verkeersproblematiek aan te pakken.