KempenPlus versterkt samenwerkingsbanden met onderwijs

Om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een maximale kans op ontwikkeling te bieden, werkt KempenPlus nauw samen met diverse onderwijsinstellingen in de Kempengemeenten en in de Brainport-regio. Zo zijn er samenwerkingen met onder andere VSO De Groote Aard, Summa College, Pius X-College en Juridische Hogeschool.

Bedrijfswerkplaats Pius X-College bij KempenPlus

Om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeftes van haar leerlingen en om de overgang van schoolkennis naar praktijk te vergemakkelijken, gaat Pius X-College bij KempenPlus een bedrijfswerkplaats inrichten. Met de bedrijfswerkplaats wordt een omgeving gecreëerd waarin scholieren getraind worden in vaardigheden en beroepshouding. In een lesomgeving is dit lastig. Op de bedrijfswerkplaats voelt de leerling zich een werknemer, of nog beter een werkondernemer. Zo wordt de bedrijfswerkplaats een verlengstuk van stages en loonbaanoriëntaties.

Op maandag 14 maart 2022 is de huurovereenkomst ondertekend door Davy Jansen, François Baudoin en Maarten de Veth (rector/bestuurder Pius X-College).

Samenwerking Juridische Hogeschool Avans en Fontys

KempenPlus en de Juridische Hogeschool hebben hun partnership in een convenant bekrachtigd. Met deze samenwerking biedt KempenPlus aan de studenten van de Juridische Hogeschool de mogelijkheid om brede praktijkervaring op te doen. Het is de bedoeling dat studenten stage komen lopen, (gast)colleges verrijkt worden met praktijkcases en dat er toepassingsgericht onderzoek opgezet gaat worden. KempenPlus vindt het belangrijk dat zij haar maatschappelijke rol oppakt en verwacht dat door de samenwerking met de Juridische Hogeschool een inspirerende leer- en ontwikkeldynamiek binnen KempenPlus ontstaat.

Op zaterdag 12 maart 2022 is het convenant ondertekend door Davy Jansen (wethouder gemeente Bladel en bestuursvoorzitter KempenPlus), François Baudoin (directeur KempenPlus) en Joris Fiers (directeur Juridische Hogeschool).