Kempen Energietransitie

Vanuit het project Energietransitie op Kempische bedrijventerreinen is begin dit jaar een start gemaakt met het maken van analyses voor bedrijventerreinen de Haagdoorn en het Kempisch Bedrijvenpark. Uit onderzoek dat één van de studenten gedaan heeft, blijkt dat de grootste belemmering voor ondernemers vooral bestaat uit de netwerkcongestie in deze regio. Het ziet er niet naar uit dat dit probleem de komende jaren opgelost is!

Een oplossing voor dit probleem is technisch complex en vraagt om innovatieve ontwikkelingen. Hiertoe heeft KOP een stimuleringssubsidie aangevraagd bij MRE, samen met de Kempengemeenten en Alius Energy. Wij gaan aan de slag met de ontwikkeling van smart grids en hopen door middel van innovaties en intensieve samenwerkingen tussen ondernemers stappen te kunnen gaan zetten. Doelstelling is om minder afhankelijk te zijn van de landelijke netwerkcapaciteit en infrastructuur. Een aantal proeftuinen zal daarbij uitgewerkt worden, waarbij naast de praktische invulling tevens aandacht zal zijn voor het wettelijk en juridisch kader waarbinnen oplossingen gevonden kunnen worden.

Ondernemers die vragen hebben nemen contact op met KOP programmamanager Hetty van der Hamsvoort (hetty@hetkop.nl). Studenten die affiniteit hebben met duurzaamheid (HBO Technische Bedrijfskunde/Werktuigbouwkunde/Communicatie) hebben we een mooie opdracht te bieden op locatie van Alius, onder begeleiding van KOP/Alius vanaf begin 2022 (neem in dat geval ook contact op met Hetty).