KBP verhuist op Kempisch Bedrijvenpark

Na ruim tien jaar verdwijnt binnenkort het houten infocentrum op het Kempisch Bedrijvenpark. In mei verhuist het KBP naar het nieuwe Facilitypoint. Het houten gebouwtje gaat elders dienst doen als directiekeet. Voor het bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) een mooi moment om afscheid te nemen van de “bouwkeet” en terug te blikken op de afgelopen jaren.

Het infocentrum is gebouwd bij de start van de aanlegwerkzaamheden, met name voor het toezicht en als informatiepunt voor geïnteresseerden. Na de aanleg heeft het houten gebouw nog een aantal jaar dienst gedaan als kantoorruimte voor de projectorganisatie van het KBP. Het Kempisch Bedrijvenpark is ontwikkeld voor de huisvesting van grote bedrijven uit de Kempen. Het is een samenwerking van gemeente Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden.

In 2010 werd gestart met de aanleg van de wegen en het bouwrijp maken van het 175 hectare grote Kempisch Bedrijvenpark. Wethouder Mathijs Kuijken van gemeente Bergeijk heeft als langstzittend bestuurslid van KBP de start van de werkzaamheden meegemaakt. “Daarna is het hard gegaan. Binnen één jaar werd het terrein bouwrijp opgeleverd en is in samenwerking met de provincie ook de nieuwe afslag van de A67 gerealiseerd en de Provincialeweg N284 geopend. In september 2011 opende het eerste bedrijf Squall International ook haar deuren op het nieuwe bedrijvenpark. De afgelopen jaren hebben we als bestuur de uitgifte nauw kunnen volgen. Kort na de opening hadden we een vliegende start met grote contracten voor Diffutherm, de logistieke bedrijven en VDL. Tijdens de economische crisis viel dat terug, maar uiteindelijk heeft dit zich goed herpakt. We hebben nu circa 65% van de 69 hectare verkocht, voornamelijk aan Kempische bedrijven. Ik ben erg tevreden over hoe het project zich heeft gevormd.”

Frank Rombouts, wethouder in Reusel-De Mierden, is sinds 2018 lid van het Dagelijks Bestuur van KBP. “Als wethouder Economie ben ik trots op het KBP. Hierdoor kunnen we onze Kempische Bedrijven laten groeien in eigen regio. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid, maar ook om knelpuntbedrijven in onze gemeenten een alternatief te kunnen bieden. De combinatie van maakbedrijven, logistiek en groothandelsbedrijven op KBP geeft een goede afspiegeling van de Kempische economie. Uit iedere gemeente zijn bedrijven naar het KBP verhuisd, vanwege groei of om ruimte te bieden aan woningbouw.
We hebben als Kempengemeenten ook afgesproken dat we de bestaande terreinen up to date houden en daar projecten voor oppakken. Daarnaast gaan we ook op zoek naar nieuwe locaties voor aanbod van grote en kleine kavels in de Kempen.”

“De economie in de Kempen floreert al jaren. We staan hoog in de ranglijsten van economische toplocaties en om dat vast te houden is een Kempisch Bedrijvenpark van groot belang”, aldus wethouder Léon Kox van gemeente Eersel. “We hebben in de Kempen parels van bedrijven, die een belangrijke bijdrage leveren aan Brainport en aan de maakindustrie, bijvoorbeeld als toeleverancier. Maar het valt mij ook op dat veel Kempische bedrijven zelf eindproducten ontwikkelen en produceren, die de hele wereld over gaan. Deze bedrijven doen veelal zaken met andere Kempische bedrijven, waardoor een ecosysteem is ontstaan van groei en economische ontwikkeling met hele bijzondere toepassingen.”

Burgemeester Remco Bosma van gemeente Bladel is sinds januari 2019 voorzitter van het bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark. “Ik trof een goed geoliede organisatie aan, die financieel gezond is en vasthoudt aan haar doelstellingen. De verhoudingen in het bestuur zijn goed, voor mij is de Gemeenschappelijke Regeling KBP een voorbeeld van Kempische samenwerking. Ik kijk als voorzitter tevreden terug op de afgelopen jaren, waarin veel is bereikt. Ook de toekomst ziet er goed uit, met vele opties en reserveringen. De coronacrisis heeft in 2020 tot wat uitstel geleid, maar op dit moment zijn nagenoeg alle kavels bezet. Met de oplevering van het facilitypoint komt er ook een mooie horecavoorziening voor de werknemers op het terrein. We verwachten in 2024 een mooi gevuld terrein op te leveren.”