ISK en energie

In samenwerking met Cinergie koopt ISK verscheidene jaren collectief elektriciteit en gas in voor ca. 250 bedrijven. Alle inkoopbesluiten worden genomen door een werkgroep van vertegenwoordigers van lidbedrijven uit de Kempenregio. We zijn doorlopend op zoek naar zo gunstig mogelijke inkoopmomenten. In het verleden zijn we daar goed in geslaagd, o.a. op 1 juni 2016 kocht ISK Energie elektriciteit en aardgas in voor historisch lage prijzen. Deze prijzen werden vastgelegd t/m 31-12-2020.

Vanaf dat moment zijn de energieprijzen jarenlang veel hoger geweest. Begin 2020 is een 3-jarig klikcontract (2021 t/m 2023) gesloten. De markt zat in een dalende trend en daarom is gewacht met vastklikken tot later dat jaar. Eind 2020 zijn prijzen vastgeklikt voor uitsluitend 2021 en bewust nog niet voor 2022 en 2023. Prijzen daalden nog steeds en de verwachting was dat COVID de economie verder onder druk zou zetten. Gedurende het jaar 2021 hebben deelnemers kunnen profiteren van de keuze die er voor dat jaar gemaakt is omdat de prijzen vanaf dat moment enorm gestegen zijn.

Vanaf september 2021 zijn we overvallen door de gebeurtenissen. Aanvankelijk werd Nordstream 2, een belangrijke nieuwe gaspijpleiding, niet in gebruik genomen. De discussie met Rusland werd snel grimmiger en ondanks dat je steeds dacht het kan niet erger, escaleerde de situatie steeds sneller tot en met de oorlog waar we nu midden in zitten.

Eind 2021 is door de werkgroep er voor gekozen om de inmiddels torenhoge energieprijzen niet vast te zetten, maar de markt ‘floating’ te volgen. Als de rust weerkeert, zullen energieprijzen dalen en daalt de energieprijs die we betalen direct mee. De laatste weken is dit scenario wel een stuk onzekerder geworden. En het enige wat rest is hopen dat de rust in Oekraïne zo snel mogelijk terugkeert.

Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn over de inkoop van elektriciteit en gas. Wij adviseren zowel deelnemers als niet-deelnemers om contact op te nemen met Mike Lusthof van Cinergie (m.lusthof@cinergie.nl  en 06-53292042). Uiteraard staan wij u ook vanuit ISK te woord om uitleg te geven. Als er leden zijn die behoefte hebben aan uitleg tijdens een bijeenkomst (fysiek of digitaal) voor ondernemers, dan volstaat een bericht aan hetty@iskempen.nl (uiterlijk donderdag 7 april 2022). Bij voldoende belangstelling gaan wij dit organiseren.