ISK EN CZ SAMEN IN COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

VOOR WERKGEVERS ÈN WERKNEMERS

Bron: Brabant in Business

Inkoop Samenwerking de Kempen biedt lid bedrijven van OBGB, IGE, OVBRM en POB inkoopvoordeel dankzij de twintig projecten die de afgelopen jaren zijn opgezet. De hoge deelnemerspercentages zorgen voor een aanzienlijke bundeling van inkoopkrachten waarmee ISK gezien wordt als een professionele partij, die een grote groep Kempische Industriële ondernemers vertegenwoordigt. Via deze bedrijven vertegenwoordigt ISK vanzelfsprekend ook een grote groep werknemers in de Brabantse Kempen.

Wim van Eijk, voorzitter van ISK geeft aan dat ISK zich via een aantal projecten ook richt op voordeel voor deze werknemers: ‘Het is natuurlijk interessant om voor je medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden te realiseren, op welk vlak dan ook. ISK draagt daar ook een steentje aan bij; denk daarbij bijvoorbeeld aan de collectieve inkoop van energie voor particuliere aansluitingen maar ook aan de collectieve zorgverzekering’. Veel ondernemers in de Kempen zijn via ISK reeds aangesloten bij het CZ-collectief, maar er zijn ook bedrijven die hier nog geen gebruik van maken. Helaas, want er is sprake van voordeel voor zowel werkgever als werknemer.

De samenwerkingsovereenkomst tussen CZ en ISK voor wat betreft de collectieve zorgverzekering is geldig voor alle ondernemers die aangesloten zijn, waarbij zowel sprake is van korting op de basisverzekering en diverse aanvullende verzekeringen. ‘Werknemers wordt ook een uitgebreidere dekking geboden dan in het geval van een individuele zorgverzekering’, vult CZ Manager Petra Zwolle aan, ‘en bovendien is sprake van speciale zorgdiensten voor zowel de werkgever als de werknemer. Werknemers die wijzigen van werkgever kunnen direct overstappen als zij collectief verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. In het algemeen hebben zorgverzekeringen een looptijd van één kalenderjaar en deze starten meestal op 1 januari.’ De specialisten en zorgadviseurs van CZ bieden de Kempische ondernemers de mogelijkheid om voorlichting en informatie te geven. Uiteraard is er ook een helpdesk waar werknemers persoonlijke vragen kunnen stellen over de zorgpakketten, kortingen en extra vergoedingen zoals fysiotherapie, een griepprik, een second opinion, preventief onderzoek en orthodontie. Petra Zwolle: ‘Het is daarmee relatief gemakkelijk een secundaire arbeidsvoorwaarde te creëren voor medewerkers. En voor de werkgever denkt CZ volop mee op het gebied van gezondheidsmanagement. Medewerkers zijn immers de motor van een bedrijf. Gezonde medewerkers verzuimen minder én zijn productiever. Daarom houdt u als werkgever ze graag gezond. Hoe? Daar weet CZ alles van. En de dienstverlening hiervoor hoort bij de collectieve zorgverzekering. Via de website van ISK is het mogelijk voor ondernemers zich aan te melden voor deelname of het verzoek in te dienen om meer informatie.’ Slimme werkgevers in de Kempen laten ook deze kans niet liggen!