ISK aan de slag

Nét voor de zomer werd ook het ISK-bestuur in de gelegenheid gesteld elkaar weer ‘live’ (op 1,5 meter) te ontmoeten en te vergaderen. Een aantal zaken en onderwerpen zijn de revue gepasseerd en de ISK-bestuursleden (die namens de vier aangesloten ondernemersverenigingen zitting nemen) zijn voornemens in het najaar van 2020 o.a. het volgende op te pakken:

Terugblik 2019
Alle bij ISK aangesloten leden zullen per e-mail op korte termijn geïnformeerd worden over de activiteiten, projecten en bestuurssamenstelling van ISK in 2019. Ook zal financieel verslag gedaan worden over dit jaar.

Collectieve inkoop van zonnepanelen.
Een onderwerp dat al vaker onderzocht is en waar veel vraag naar is bij Kempische lidbedrijven. ISK heeft besloten te starten met een inventarisatie (naar de behoefte maar ook het aanbod). Heeft u als ondernemer concrete plannen om zonnepanelen te installeren? Of bent u een leverancier en/of adviseur? Stuur dan een bericht naar hetty@iskempen.nl.

Plaagdierbestrijding.
ISK is voornemens een project te starten op het gebied van plaagdierbestrijding. Zowel preventief als curatief. Zijn er leveranciers die we kunnen benaderen bij het opzetten van een tender? Of heeft u tips? Neem dan contact op met ISK (hetty@iskempen.nl).

Bijeenkomst Kempische Inkopers
Op dinsdag 27 oktober 2020 vindt een bijeenkomst plaats voor inkopers van Kempische ISK-lidbedrijven. Wij gaan dit organiseren rond 12:00 uur op een locatie in de Kempen gecombineerd met een lunch. Een uitnodiging volgt na de zomer. Doelstelling is om elkaar te informeren over lopende (ISK) projecten, ideeën op te doen voor nieuwe projecten en daarmee de samenwerking in de Kempen nóg meer te stimuleren.
Noteer deze dag alvast in uw agenda. Aanmelden is nu reeds mogelijk via een e-mail naar info@iskempen.nl (met bedrijfsnaam, naam en contactgegevens).