Gemeenten

Interesse bedrijven in de Kempen voor verduurzaming en energiebesparing

BERGEIJK – Meer dan vijftig bedrijven in de Kempen hebben interesse getoond om geadviseerd te worden over het verduurzamen van hun bedrijf. Hiervan zijn er vijf al in een vergevorderd stadium. Zij gaan voor meer dan een half miljoen euro investeren in zonnepanelen.  Dat is gelijk aan een gemiddeld energieverbruik van 250 huishoudens. 

Bron: ED

Dat is de opbrengst tot nu toe van een samenwerking van de vijf Kempengemeenten met de stichting Energieke Regio. Ook de Rabobank, het Huis van de Brabantse kempen en het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) dragen hier aan bij. In dit project worden (agrarische) bedrijven en maatschappelijke organisaties geadviseerd over het verduurzamen van gebouwen. Vaak gaat het om MKB-bedrijven. Het project is niet bedoeld voor particulieren. Voor hen zijn er andere initiatieven.

Energieke Regio is de organisator van het project. De stichting informeert en stimuleert, geeft adviezen en bouwt een lokaal netwerk op van mensen en organisaties die samen de schouders zetten onder verduurzaming. Om deelnemers te werven zijn er vorig jaar meerdere bijeenkomsten geweest, onder andere bij de Rabobank en bij Vencomatic. Er zijn 250 bedrijven aangeschreven. Hiervan waren er 84 bij de bijeenkomsten present. Via het KOP en de gemeenten zijn er gesprekken gevoerd met geïnteresseerden. 

Momenteel lopen er 21 verzoeken waarbij bedrijven willen overgaan op zonnepanelen. Veertien adviestrajecten hebben te maken met energiebesparing. Er zijn er elf die betrekking hebben op de Wet Milieubeheer. Andere trajecten hebben betrekking op meer specifieke onderdelen.

Ook dit jaar worden er sessies georganiseerd voor het bedrijfsleven. ,,Voor elk bedrijf waar we het over hebben, is sprake van maatwerk”, zegt wethouder Stef Luijten in een reactie. ,,En uiteraard bepalen de ondernemers zelf waar ze voor kiezen. Via een intakegesprek kunnen ze aangeven waar ze zelf aan denken. De stichting adviseert ze vervolgens.” Veel bedrijven worstelen met wat ze nu precies willen met hun energie-aanpak. ,,Voor bedrijven is dit een kans. Er zijn er die meer dan een ton investeren”, aldus Luijten.