Intentieverklaring getekend voor onderzoek van een Local Energy Community (LEC) op de Waterlaat

Het KOP heeft op 26 april jl. een intentieverklaring ondertekend met gemeente Bergeijk en bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Waterlaat in Bergeijk. Hiermee spreken partijen uit aan de slag te gaan met de uitdaging die er ligt in het kader van netcongestie. De ondertekening is het startsein voor het onderzoeken van een Local Energy Community (LEC) op de Waterlaat. Dit is een technische innovatie om slimmer om te gaan met het netwerk door het uitwisselen van capaciteiten tussen deelnemende bedrijven. Ook wordt zonne-energie (opgewekt met zonnepanelen op daken van de bedrijven) toegevoegd. Op deze manier kan de drukte op het elektriciteitsnet worden verlaagd. De Waterlaat is hiervoor één van de twee proeftuinen in de Kempen (de andere is bij het Kempisch Bedrijven Park).

Bedrijventerrein Waterlaat wil een goed en duurzaam vestigingsklimaat hebben voor bedrijven. De Kempen is onderdeel van de regio Brainport Eindhoven die zich kenmerkt als de slimme maakindustrie. De Kempen levert ook een bijdrage aan de regionale en landelijke klimaatdoelstellingen. Deze economische- en klimaatambities staan onder druk doordat het elektriciteitsnet te vol raakt. Door de netcongestie (wanneer de vraag naar transport van elektriciteit (zowel bij de aanbieder als de afnemer) groter is dan de transportcapaciteit van het net) kunnen nieuwe bedrijven geen stroomaansluiting krijgen en bestaande bedrijven niet uitbreiden. Met de intentieovereenkomst spreken alle partijen de verwachtingen naar elkaar uit om intensief samen te werken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Iedereen beseft dat de afhankelijkheid van de huidige energienetwerken risico’s met zich meebrengt in de verdere elektrificatie van bedrijven, mobiliteit en transport. Door samen te werken aan korte en lange termijn oplossingen kunnen bedrijven zelf energie opwekken en gebruiken en is men minder afhankelijk van de landelijke netwerkcapaciteit en infrastructuur. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat op de Waterlaat. De lessen die op de Waterlaat geleerd worden, zullen beschikbaar komen voor andere bedrijventerreinen in de regio (en mogelijk daarbuiten) om toe te passen. De intentieverklaring is één van de resultaten van een studie naar verbetering in het energienetwerk dat is gestart met hulp van MRE subsidie.

Deelnemende partijen:
1. Gemeente Bergeijk
2. Kempisch Ondernemers Platform (KOP)
3. Wilvo Metaalbewerking BV
4. Bax Metaal BV
5. Borrenbergs Groep BV
6. Burgmans Alewijns BV
7. Berma Beheer BV
8. Brans Metaalbewerking BV
9. NTS-Finish BV

Op de foto van links naar rechts: Jaap Leeflang (KOP), Ties Burgmans (Burgmans Alewijns), Stef Luijten (Wethouder gemeente Bergeijk), Jan Schippers (Berma Beheer BV), Mirthe Roest (Borrenbergs Groep BV), Rolf Brans (Brans Metaalbewerking), Davy Schiricke (Wilvo Metaalbewerking BV), Jan Rietdijk (KOP), Stefan Slenders (KOP).