Inspirerende bijeenkomst EnergyHubs Meerheide-Haagdoorn

Inspirerende bijeenkomst op 24 november! In samenwerking met Ondernemend Eersel en de Gemeente Eersel werken we actief aan oplossingen voor congestieproblemen op bedrijventerreinen Meerheide en Haagdoorn. Yorick Boshuijzen van Enexis Groep en Stefan Lodeweyckx van EnergyFreedom presenteerden de huidige situatie met congestie en de toekomstplannen met als doel een correcte dimensionering van de EnergyHubs. De introductie van een nieuwe contractvorm voor samenwerkende bedrijven, ondersteund door Nederlandse netbeheerders, belooft een significante bijdrage aan het verminderen van congestieproblemen. Aanwezigen deelden enthousiasme over de voordelen, waaronder de mogelijkheid voor individuele bedrijven om zowel energieverbruik als -productie uit te breiden.
Gezamenlijke inspanningen en positieve reacties geven vertrouwen in een duurzamere toekomst voor de regio.