innovatie + samenwerking = smart thinking Deel 3

Bergmans Bergeijk

Innovatie van eigen bodem

Aardwarmtesystemen, grondboringen en bronbemalingen, Bergmans Bergeijk is dé specialist op dit terrein. Al zeventig jaar doet het familiebedrijf waar ze goed in is: grondzorgen uit handen nemen. En dat valt in goede aarde. Met uiterste precisie verzorgt deze professional ontwerp en aanleg van tal van bronsystemen, van waterputten en beregeningsputten tot bronsystemen ten behoeve van aardwarmte. Juíst deze laatste bodemtechniek blijkt dé grond te zijn voor innovatief ondernemerschap. Wat begon met een IPC-project zet nu heel Nederland op z’n kop. Maak daarom snel kennis met innovatie van eigen bodem!

“Wij gaan de diepte in en zoeken het tot diep ín de bodem uit. Onze werkzaamheden zijn onderhevig aan de strengste overheidsregels. De Wet Bodembescherming waakt ervoor dat boorbedrijven bodemlagen beschadigen. Zonder die wetten komt ons drinkwater in gevaar. Als we honderd meter diep boren, moeten we terecht voldoen aan een scala van regels. Een van die regels is het ‘herstellen’ van de verschillende bodemlagen waarlangs we geboord hebben. De branche doet dit door het gericht aanvullen van een boorgat, hetgeen goed werkt voor waterputten en dergelijke. Deze klassieke manier van bovenaf afvullen werkt echter níet bij boringen van een smallere diameter zoals die voor bodemwarmte. En dus sloegen we een kleine tien jaar geleden een andere richting in”, vertelt eigenaar Chris Bergmans.

Kempische wijsheid
Waar iedereen rechtsaf ging, koos Bergmans voor een andere afslag. Chris had namelijk een visie. Noem het een eigen wijsheid, een kracht die diepgeworteld in elke Kempische ondernemer aanwezig is. Gekozen werd om via een ‘lus’ lege boorgaten van onderen aan te vullen met grout; een mengsel van water, cement en hulpstoffen. Aanvankelijk leek dit een eureka moment, toch ging alle hoop de bodem in. “Nadeel was dat de branche nog steeds op de ‘ouderwetse’ manier de boorgaten vulde. Op papier voldeden deze bedrijven aan het afdichtvereiste. Dat het milieu hiermee gevaar liep, namen ze voor lief. Onze methode daarentegen garandeerde wél een correcte afdichting. Grout bleek helaas een kostenverhogende factor. Bovendien, het vrijgekomen zand 3-5m3 per boorgat- moest schoon worden afgevoerd. Die kostenverhogende effecten leidden tot een spanningsveld. Concurreren was niet mogelijk.”

Innovatieve bodemchirurgie
“En dus startte de zoektocht naar een andere, kostenverlagende, oplossing. Hoe konden we voorkomen dat we zand moesten afvoeren? De injectiemethode bleek een goed fundament, het had zich immers bewezen. Zodoende gingen we op zoek naar een goedkoper alternatief. Bentoniet werd óns wondermiddel. Bentoniet is een in de natuur voorkomende kleisoort met deeltjes die zo klein zijn dat ze de grond waterdicht kunnen maken. Door dit kleitype te mengen met het vrijgekomen zand, hadden we de gouden oplossing in handen. En dus ontwikkelden we onze mixpompmachine. Mede dankzij de IPC-subsidie, en de goede begeleiding vanuit Innovatie Platform de Kempen (IPK), konden we die ontwikkeling in samenwerking met projectpartners uit de branche realiseren. En dat allemaal in de tijd van de crisis. De uiteindelijke bouw van de machine is onze eigen trots! Hij draait nu een maand of twee.”

Revolutionaire verandering
Bergmans Bergeijk staat aan de wieg van een revolutionaire verandering in de wereld van de civiele boortechniek. Laboratoriumonderzoeken tonen aan dat deze methode wérkt! Het is efficiënter, effectiever én veiliger. En het heeft nog meer schaalvoordelen. Deze innovatie betekent een belangrijke meerwaarde voor het milieu. “Omdat het zand – vaak 3-5m3 per woning – niet meer hoeft te worden afgevoerd, drukt dit ook de mate van transport en kosten. Tegelijkertijd leidt deze vinding dus ook tot een duurzame CO2 reductie. Zo geven we duurzame energie terug aan de natuur.”

IPC-subsidie
Ook in aanmerking komen voor een IPC-subsidie? De stappen zijn eenvoudig en de subsidie is doorgaans snel beschikbaar. Welke grond je ook hebt om jouw bedrijf te ontwikkelen, IPK helpt je gedurende het traject. Een IPC subsidie biedt de mogelijkheid om met jouw eigen partners in te stappen. Het draagvlak voor innovatie komt daardoor uit de ondernemers zélf. “Dit is onze eerste ervaring geweest met een IPC-subsidie. En die eerste ervaring is superfijn verlopen. Vaak hoor je dat subsidieregelingen veel papierwerk behelst. Dat is hier niet het geval, althans wij hebben er niets van gemerkt. Op de achtergrond worden we namelijk begeleid door IPK. Je wordt dus compleet ontzorgd, dat is fijn!”

Gesubsidieerd innoveren
Om als bedrijf in aanmerking te komen voor een IPC-regeling (€25.000,-) dien je met minimaal twee regionale mkb-ondernemingen innoverend samen te werken in een meerjarig innovatietraject. Meer mag ook. Dit duo, of cluster bedrijven, dient in de startblokken klaar te staan. Want, zodra er een IPC mogelijkheid openvalt moet er snel geschakeld kunnen worden. Innovatie Platform de Kempen houdt die mogelijkheden scherp in het oog en verzorgt de communicatie, het ontwikkelplan, begeleidt de samenwerking en is de onmisbare link voor gesubsidieerd innoveren.

Deel mee in het IPC succes
ZZP-er of kleine ondernemer? Sneller van startup naar growup? Dan is IPC ook iets voor jou! Er ligt zoveel kennis in de Kempen die we met elkaar kunnen delen. Leer van elkaar. Verrijk jezelf door samenwerking. Niet voor niets bestaat de Kempische cultuur van oudsher uit samenwerken en onderlinge verbondenheid. Ondernemen is kansen zien. Weten wat IPK en andere enthousiaste ondernemers voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Benieuwd hoe je voor een IPC-subsidie in aanmerking komt? Informeer vrijblijvend of kom eens langs op een van de door het IPK georganiseerde Vrijdag Innovatie Bijeenkomsten. Sluit je aan. Je bent van harte welkom!