Samenwerking met ArboNed

ArboNed heeft met Inkoop Samenwerking de Kempen een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van verzuimbegeleiding.

ArboNed helpt mkb-ondernemers met alle (preventieve) arbozaken, zodat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dagelijks staat men klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers. ArboNed verlaagt verzuim, minimaliseert arbeidsrisico’s en zorgt voor gezonde en vitale medewerkers. Ook wordt met (wettelijk verplichte) analyse-instrumenten in kaart gebracht hoe bedrijven er voor staan; hiermee wordt inzicht verkregen, worden adviezen en praktische oplossingen geboden die passen bij de onderneming en aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van medewerkers.

 

Wenst u meer informatie over deze dienstverlening? Neem dan contact op met:

Rinse Rooker – Salesmanager regio Zuid Midden – 06 – 830 79 101 – rinse.rooker@arboned.nlwww.arboned.nl