Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Zo kampen veel sectoren nu al met hogere transportkosten. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China, dat hard getroffen is. Ook worden beurzen en reizen afgezegd. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectoren ontstaan ook knelpunten.

 

Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus

 

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting
Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.
Zie: https://www.nieuwsszw.nl/vergunningsaanvragen-voor-werktijdverkorting-rondom-coronavirus/ voor de laatste stand van zaken.

WTV en Force Majeure
Zie: Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

 

Informatie over Corona voor werkgevers

 

Handreiking van MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN
Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer.

Voorbeeldbrief aan medewerkers
Voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus is dit een voorbeeldbrief (download, word-bestand).

AWVN over het coronavirus en werk
AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever.

Rijksoverheid over corona
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.

FME Meldpunt Coronavirus
FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

OnderhoudNL Meldpunt Coronavirus
OnderhoudNL, de ondernemersvereniging voor schilders en onderhoudspecialisten, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers met vragen. Hier is onder meer een modelbrief te vinden voor opdrachtgevers.

Handel en logistiek
Om handels- en productiebedrijven te ondersteunen heeft ondernemersvereniging evofenedex de coronacheck voor handel en logistiek gelanceerd.

KvK over Corona
De Kamer van Koophandel heeft een overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

Werkgeversadvies HumanCapitalCare
HumanCapitalCare heeft een werkgeversadvies en overzicht van veelgestelde vragen opgesteld over het coronavirus (zowel in het Nederlands als in het Engels). Met het werkgeversadvies wordt beoogd om samen met werkgevers:

  • Veiligheid van werknemers te waarborgen
  • Aandacht te vragen voor (en vanuit werkgevers geven) aan bedrijfscontinuïteit
  • Verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Een compilatie van dit advies is ook opgenomen in de Handreiking van VNO-NCW en MKB-Nederland over omgaan met het coronavirus op de werkvloer.

Een compilatie van dit advies is ook opgenomen in de Handreiking van VNO-NCW en MKB-Nederland over omgaan met het coronavirus op de werkvloer.

 

Evenementen

 

Algemeen advies
Het RIVM adviseert op dit moment dat er geen reden is om evenementen te vermijden of af te gelasten. Voor specifiek advies op lokaal niveau wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD en gemeente.

Als een bezoeker van het evenement in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

 

Advies voor Noord-Brabant

 

Omdat het overgrote deel van de besmette patiënten uit Noord-Brabant komt, geldt voor deze provincie een afwijkend advies: beperk je sociale contacten als je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Dit heet ook wel social distancing. Als gevolg van dit advies hebben veel bedrijven en instellingen vrijwillig evenementen afgelast. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Lenteprikkel van VNO-NCW Brabant Zeeland in Tilburg en voor de netwerkdag ‘Klaar voor de Start? Export!’ in Vught – en de uitreiking tijdens deze dag van de MKB Export Award van MKB-Nederland, RVO.nl, TNT en Regina Coeli. Inmiddels is hier een verbod bijgekomen voor bijeenkomsten met meer dan 1.000 deelnemers.

 

Hygiënemaatregelen

 

Het RIVM adviseeert de volgende maatregelen:

  • Geen handen schudden
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Algemene informatie over Corona

 

RIVM
Een totaaloverzicht van het dossier Coronavirus.

Rijksoverheid
Een totaaloverzicht van het dossier Coronavirus Covid-19.