“In de Brainport regio zit een gat tussen recent afgestudeerd IT talent en het bedrijfsleven”

Dat is de stelling van Rutger Poen van Sogeti. Het Kempisch Ondernemers Platform sprak hierover met Rutger die in het dagelijks leven Account Manager Technologie is bij IT dienstverlener Sogeti.

Wat ervaar je in de praktijk?
Ik zie dat Jonge professionals graag aan de slag willen, maar de (vaak kleinere) bedrijven hebben onvoldoende mankracht om dit talent te werven en te begeleiden. Een Meester-Leerling programma kan dit gat overbruggen.

Hoe kwam je op het idee?
Toen ik bij Sogeti aan de slag ging, kwam ik in aanraking met een grote groep jonge enthousiaste IT professionals. Voor deze groep heb ik het Meester-Leerling programma ontwikkeld. Ik ben initiatiefnemer van dit programma.

Een Meester-Leerling programma, wat houdt dat in?
Simpel gezegd gaan Jonge professionals tegen een gereduceerd leer-/werktarief aan de slag. Vanuit Sogeti worden zij intensief gecoacht en begeleidt zodat er een volwaardige IT professional staat.

Wat verwacht je van het bedrijfsleven?
Aan het bedrijfsleven wordt, in ruil voor het gereduceerde tarief, begeleiding verwacht in de dagelijkse gang van zaken binnen een afdeling/onderneming. Gezamenlijk kan zo aan de vraag naar kwalitatief IT talent worden voldaan.

Wie ondersteunen dit initiatief?
Ik heb gesprekken gevoerd met Stijn Steenbakkers (Wethouder EZ Eindhoven) en Piet van de Wielen (Brainport Development) over uitdagingen van de bedrijven in de Brainport regio. Er is een groot tekort aan arbeidskrachten en talent in de Brainport regio. Steenbakkers:

‘Talent is de navelstreng voor veel bedrijven in deze regio. Hier ligt een grote vraag.’.

Zij ondersteunen acties die de kans voor mensen op werk vergroten.

Waar zie je de kansen in de Kempen?
De Kempen is een mooie regio met veel maakindustrie. Het is ook een regio die veel kleinere MKB bedrijven herbergt. En juist die doelgroepen zijn voor ons interessant.

Voor de maakindustrie zijn onze OT professionals interessant. Zij zijn gespecialiseerd in onderwerpen zoals onder andere testen, simulatie, electronica en software. Hierdoor weten bedrijven zeker dat hun high tech producten uitstekend getest op de markt komen.

Tevens zie ik met name kansen voor IT professionals die bedrijven helpen om naar de cloud te gaan of om bedrijfsprocessen de digitaliseren/automatiseren of bijvoorbeeld door een digitale werkplek in te richten zodat ze overal kunnen werken. Maar ook data professionals die bedrijven helpen om data te verwerken, analyseren en de security ervan.

En voor degene die Sogeti niet kennen?
Sogeti is een IT dienstverlener met ruim 2.500 professionals in verschillende expertises en helpen bedrijven met het digitaliseren van bedrijfsprocessen. We zijn een leverancier van technologie, mensen en complete IT oplossingen.

Hoe kunnen ondernemers met je in contact komen?
Ik ben bereikbaar via LinkedIn, per mail op rutger.poen@sogeti.com en per telefoon op 06 1123 6682.