Hybride docenten voor de klas in Brainport

De afgelopen jaren is er sprake van een oplopend tekort aan techniekdocenten op alle onderwijsniveaus. Dit terwijl veel bedrijven juist staan te springen om technisch geschoold personeel. Om deze mismatch aan te pakken starten de Provincie Noord-Brabant en Brainport met een pilot om ‘hybride docentschap’ te stimuleren.

Technisch geschoold personeel uit het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om als hybride docent voor de klas te staan. Bij positief resultaat wil de provincie dit verder uitrollen naar heel Brabant en andere sectoren. “Het benutten en ontwikkelen van talent is van uiterst belang voor de kenniseconomie van Brabant”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen. “Brabant heeft knappe koppen en handige handen nodig voor de high tech en maakindustrie, een van de groeimotoren van onze economie. Met deze bijdrage ondersteunen we het fundament van de economie van morgen en overmorgen en het talent dat daarbij hoort.”

Hybride docenten
Hybride docenten zijn mensen uit het bedrijfsleven die hun kennis en praktische vaardigheden in het onderwijs inzetten. Dat kan op meerdere niveaus van intensiteit: via (structurele) gastlessen, met collega’s samen onderwijsmodules verzorgen, het werken voor een bedrijf en lesgeven te combineren, of gezamenlijk met bedrijf en onderwijsinstelling een leeromgeving te vormen.

De pilot moet alle schakels en partijen met elkaar verbinden, zodat werkgevers, geïnteresseerd personeel en onderwijsinstellingen makkelijker tot resultaten komen. Op initiatief van Brainport Development is er een alliantie gevormd, bestaande uit onderwijsinstellingen, technisch lerarenopleiders, bedrijven en overheden. “We kiezen met dit pilotproject expliciet voor vooral ‘hybride light’ docenten. Dat zijn mensen uit het bedrijfsleven die in eerste instantie 4 tot 8 uur per week les zullen geven. Dit doen we omdat we merken dat dit zowel vanuit de werkgever als de werknemer en de onderwijsinstelling veel toegankelijker is. Vanuit dit startpunt kan gemakkelijker worden opgeschaald naar volledig hybride docentschap,” aldus Yvonne van Hest, programmamanager onderwijs & arbeidsmarkt van Brainport Development.

Brabantbrede aanpak
Uiteindelijk moet de pilot van de provincie en Brainport leiden tot een voorbeeldaanpak voor andere sectoren en regio’s. Het project loopt tot en met 2021 en moet resulteren in een structurele inzet van 100 mensen die in een lichte vorm hybride doceren, en minimaal 10 personen die doorstromen naar hybride docentschap. Als de resultaten van de pilot positief zijn, wil de provincie Noord-Brabant deze aanpak verbreden naar andere sectoren en Brabantbreed uitrollen. Van Gruijthuijsen: “Door het hybride docentschap stevig te verankeren in de kenniseconomie van Noord-Brabant werken we aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.”

 

Bron: www.brabant.nl