De Brabantse Kempen is een regio met meer dan honderdduizend inwoners en is uniek in haar samenwerking bij de aanpak van economische-, maatschappelijke- en gebiedsopgaven.

Uniek in de zin dat de afgelopen jaren het Streekplatform de Brabantse Kempen en het uitvoeringsorgaan het Huis van de Brabantse Kempen samen met alle partijen in de regio hebben gewerkt aan het verhogen van de vitaliteit in onze prachtige regio.

De ambitie voor de komende jaren is geconcretiseerd en heeft een duidelijke focus! De focus als stip op de horizon komt terug in drie programma’s: Economische vitaliteit, Duurzame Landbouw en Landschapsbeheer en Vitale vrijetijdseconomie.