Wie is…?

Het Huis is een regionale project- en netwerkorganisatie en het uitvoeringsorgaan van het Streekplatform, waarin ondernemers, onderwijs, overheden en omgeving met elkaar samenwerken aan het verhogen van de vitaliteit in de regio.

Wat doet het?

Het onderhoudt het netwerk met alle partners en stimuleert innovatie en samenwerking binnen en buiten de Brabantse Kempen. Ze verbindt lokaal met bovenregionaal beleid door uitvoering van projecten binnen drie programmalijnen met als doel een beter leefklimaat, een prettige maatschappelijke omgeving en een economisch sterke regio.

Focus?

Ze focussen zich op drie programma’s:
• Duurzame Landbouw en Landschapsbeheer
• Vitale Vrijetijdseconomie
• Economische Vitaliteit

Projecten/events?

Het Huis organiseert of participeert onder meer in de volgende projecten: 2B Connect, Skills Labs, Brabantse Kempentrofee

Huis van de Brabantse Kempen
Diamantweg 3
5527 LC Hapert
0497 512273
info@brabantsekempen.eu
www.brabantsekempen.eu