Hoe reis jij in de Kempenregio?

Het Huis van de Brabantse Kempen voert regio breed een onderzoek uit naar de mobiliteit van de werknemers in de Kempen. Dit onderzoek is van belang om de bereikbaarheid en de mobiliteit in onze Kempenregio de verbeteren.

Als we weten hoe de werknemer reist, hoe de werknemer denkt over mobiliteit kunnen we tot betere oplossingen komen om de bereikbaarheid en de mobiliteit te verbeteren die van belang is voor onze Kempische economie en voor u als ondernemer.

De resultaten van dit onderzoek geven een beeld op bedrijfsniveau, bedrijvenparkniveau en op Kempenniveau. De resultaten worden gedeeld met het KOP en op bedrijfsniveau als de respons voldoende betrouwbaar is. Bij het invullen van de vragenlijst wordt rekening gehouden met de privacyregels.

We vragen u als werkgever de link zoveel mogelijk te delen met uw werknemers. Het is van belang dat zoveel mogelijk werknemers deze scan invullen om een optimaal beeld te krijgen van de mobiliteit in onze regio. Ook wanneer uw werknemers in de directe omgeving van uw bedrijf wonen is het relevant dat de vragenlijst zoveel mogelijk wordt ingevuld. Onder de deelnemers van de werknemersscan verloten wij een ballonvaart.

De link naar de vragenlijst is: https://nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen
Er is een poster ontwikkeld voor in uw kantine of koffieruimte om uw werknemers op te roepen de vragenlijst in te vullen. Wanneer u deze poster zou willen ontvangen kunt u ons een berichtje sturen via info@brabantsekempen.eu.

Voor bedrijven met werknemers waarvoor het moeilijk is deze enquête digitaal in te vullen kunnen we eventueel een papieren versie beschikbaar stellen. Uiteraard werken we liever zo veel mogelijk digitaal. Wilt u de papieren versie ontvangen stuur dan ook een berichtje aan info@brabantsekempen.eu.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Projectteam Mobiliteitsprojecten de Kempen
Huis van de Brabantse Kempen