Het Loket – dé database en gratis matchingtool voor scholieren en bedrijven in de Kempen

Het aantrekken van nieuw talent is een van de grote uitdagingen in de Kempen. Jongeren zo snel mogelijk leren kennen én interesseren voor jouw bedrijf is daarin enorm belangrijk. Het KOP vervult van oudsher een belangrijke rol in die samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven én biedt jou als ondernemer met de inzet van de gratis database en matchingtool Het Loket de kans laagdrempelig jongeren te bereiken.

Het Loket is een van de weinige tools die zowel voor scholen als bedrijven gratis te gebruiken is! Het vinden van een bedrijf door scholieren en scholen was nog nooit zo makkelijk en wij helpen je graag op weg. En de maakindustrie is de motor van de Kempen, maar deelname aan het Loket staat open voor alle bedrijfstakken, van eenpitters tot MKB!

Het Loket
Het Loket is het landelijke platform van Jet-Net & TechNet. De Kempen is voorloper in het gebruik ervan en we brachten al 150 bedrijven en scholen samen in deze online matchingtool. Daarom zijn wij gevraagd het platform mee door te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het nog beter is geworden.

Account Het Loket aanmaken
Op www.jet-netloket.nl kun je een account aanmaken. Lukt het niet, laat het ons weten, dan helpen we je graag.

Webinar
Tijdens een webinar is eerder al aan een groep Kempische ondernemers uitgelegd hoe je je aanmeldt en wat alle functionaliteiten zijn. Terugkijk-link: https://vimeo.com/ptvt/jnloketkop

Kans op ontmoeting
Docenten en scholieren uit de Kempen kunnen in het Loket al zoeken naar 150 Kempische bedrijven. Gastlessen, bedrijfsbezoeken, stage-opdrachten en andere kansen op ontmoeting, ze worden via Het Loket zichtbaar.
Ook zijn alle basis- en middelbare scholen in de Kempen aangesloten bij het Loket. Zij zien welke bedrijven klaar zijn voor een bezoek, gastles of stage-opdracht.

Informatiecampagne van start
Om ervoor te zorgen dat alle 880 bedrijven in de Kempen weten wat het Loket voor hen kan betekenen én zich aanmelden, lanceren het KOP en Jet-Net & TechNet vanaf nu een informatiecampagne voor zowel scholen als bedrijven in de Kempen. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren in de Kempen dezelfde kansen krijgen op een goede voorbereiding op hun toekomst in de regio. Help jij ook mee?

Succes
Het Loket is een gratis tool. Dankzij het grote succes in de Kempen zijn wij uitgekozen als pilotregio en hebben ondernemers en scholen mee mogen denken met de nieuwe faciliteiten. Het KOP zorgt ervoor dat het Loket bekendheid krijgt en onderdeel wordt van onze VakRoute de Kempen en alle activiteiten die we organiseren om onderwijs en bedrijfsleven samen te laten werken. Samen maken we de Kempen en betrekken we jong en oud(er) bij de kansen die er zijn!

Vragen?
Heb je vragen neem dan contact op met Ellen Keeris, ellen@hetkop.nl.