Gezocht: Experts voor Denktank Huisvesting in de Kempen

Als gevolg van een sterke economische groei is er in de gehele Kempen veel behoefte aan woonruimte. Het Kempisch Ondernemers Platform wil zich extra inzetten voor kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor deze doelgroep, veelal ook met een krappe portemonnee.

De eerste stap is het oprichten van een “denktank” bestaande uit experts binnen hun vakgebied, die zich inzetten om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Naast oplossingen gaat de denktank ook een plan van aanpak uitwerken. Belangstellenden die affiniteit hebben met huisvesting in brede zin, kunnen zich aanmelden via info@hetkop.nl of voor vragen zich wenden tot Roel van Heugten, rrvheugten@metaalflex.com.