Financiële steun bij verduurzaming voor MKB

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die geen wettelijke plicht hebben om energiebesparende maatregelen door te voeren krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen. Vanaf 1 oktober kan je inschrijven voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).

Je kan subsidie aanvragen voor een maatwerkadvies om inzicht te krijgen welke energiebesparende- en/of verduurzamingsmaatregelen in uw geval interessant zijn. Daarnaast komt de ondersteuning bij de implementatie ook in aanmerking voor subsidie. De opbouw van de subsidie is als volgt:

  • 80% van de advieskosten met een minimum van € 400 tot een maximum van € 750
  • 80% van de implementatiekosten, waarbij het totale subsidiebedrag per bedrijfspand maximaal € 2.500 mag bedragen

Voorwaarden:

  • de onderneming mag niet meer dan 250 FTE hebben;
  • de jaaromzet bedraagt maximaal € 50 miljoen;
  • het pandverbruik mag niet hoger zijn dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas;
  • er dient minimaal 1 besparende maatregel doorgevoerd te worden (2e deel subsidie);
  • het bedrijfspand mag niet alleen een woonbestemming hebben.

De kosten van de uit te voeren maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Daar zijn mogelijk andere subsidies voor beschikbaar zoals de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Op deze manier wordt je op een praktische manier geholpen, tegen minimale kosten, om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken. Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt € 28,2 miljoen en aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2022.

Meer weten of deze regeling en wat Cinergie hierin voor u kan betekenen? Lees hier het volledige artikel op de website van RVO of neem contact op met Mike Lusthof via m.lusthof@cinergie.nl of 06-53292042.