Enquête: Input van ondernemers cruciaal voor opstellen van bedrijventerreinenvisie

Bedrijventerreinen zijn cruciaal voor de lokale economie. Zo ook in de Kempen. De vier Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden) tellen 20 bedrijventerreinen waar grofweg 1.000 bedrijven gevestigd zijn en waar zo’n 13.000 mensen hun brood verdienen.

De Kempengemeenten ontwikkelen samen met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Bureau Stek een nieuwe, toekomstbestendige bedrijventerreinenvisie. Een visie die behoeften van ondernemers in kaart brengt en vertaalt naar ambities.

Een toekomstbestendig bedrijventerrein moet een goed vestigingsklimaat bieden en een positieve bijdrage leveren aan de economie, het terrein moet ook gezond zijn om te werken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast moet het er fysiek-ruimtelijk goed bij liggen en voldoende parkeermogelijkheden bieden.

We vragen aan ondernemers of het areaal aan bedrijventerreinen in de Kempen voldoet aan eerdergenoemde kwalificaties. We zijn daarnaast ook benieuwd of ondernemers uitbreidingsplannen hebben en waar zij bijvoorbeeld willen uitbreiden.

Er is een marktpeiling in de vorm van een enquête uitgezet waarmee de marktontwikkelingen en meningen over de verschillende bedrijventerreinen worden gepeild.

We vragen u als ondernemer en vastgoedeigenaar de enquête in te vullen op: hetkop.nl/bedrijventerreinen

Laten we dit momentum benutten om samen een gedegen bedrijventerreinenvisie op te stellen! 

Wat gaat er gebeuren en hoe kunt u betrokken zijn?

De komende periode gaan de vier gemeenten, het KOP en Stec Groep samen aan de slag met een vooranalyse op basis van data. Bovendien worden er per gemeente interactieve sessies georganiseerd met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbende.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u meepraten? Bezoek hetkop.nl/bedrijventerreinen of stuur een email naar info@hetkop.nl.