Energietransitie op bedrijventerreinen in de Kempen

Nederland staat voor de opgave om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en de productie van elektriciteit moet CO2-neutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn grootverbruiker van energie en juist daar liggen kansen voor besparing én verduurzaming. KOP heeft zich als doel gesteld om samen met ondernemers, ondernemersverenigingen en Kempengemeenten concrete stappen te zetten op het gebied van verduurzaming.

KOP is inmiddels gestart met het project; drie studenten hebben zich de afgelopen maanden verdiept in deze verduurzamingsuitdagingen en zijn in gesprek gegaan met de eerste ondernemers. Er wordt gestart met inventarisaties op de bedrijventerreinen Waterlaat (Bergeijk), de Haagdoorn (Eersel), Kempisch Bedrijvenpark (Bladel) en Kleine Hoeven (Reusel-De Mierden). Walter Sonnemans, Harm Jansen en Harm van den Brand gaan ondernemers op deze bedrijventerreinen op korte termijn benaderen en in gesprek met hen gaan over de diverse aandachtsgebieden. De studenten stellen zich alvast voor:

Walter Sonnemans (21 jaar oud, woonachtig in Veldhoven, 3de jaars Bedrijfskunde Fontys Eindhoven) is vanaf februari aan de slag gegaan voor KOP: ‘Ik ga hierbij kijken hoe bedrijven gemotiveerd kunnen worden om te participeren in deze transitie. Hieruit kan vervolgens opgemaakt worden hoe ondernemers gesteund of geholpen kunnen worden om een energietransitie in de regio te realiseren.’

Harm Jansen (21 jaar oud, woonachtig in Duizel, 3de jaars Technische Bedrijfskunde Fontys Eindhoven) zet zich ook in voor het project: ‘Mijn onderzoek binnen het project ‘Energietransitie binnen de Kempen’ is gericht op het in kaart brengen van bedrijventerreinen in de Kempen. Door het energieverbruik en beschikbare oppervlakte van bedrijven in beeld te brengen moet er een overzicht ontstaan waarin de mogelijkheden duidelijk zichtbaar zijn.’

Ook Harm van den Brand (23 jaar, uit Haghorst, 3de jaars Werktuigbouwkunde Fontys Eindhoven) zet zich in voor het onderzoek, en houdt zich vooral bezig met techniek. ‘Met het onderzoek voor het KOP hou ik me vooral bezig met de technische mogelijkheden voor het oplossen en/of voorkomen van de congestie op het elektriciteitsnetwerk. Voor de oplossingen wordt vooral gekeken naar het verduurzamen van de bedrijventerreinen.’

Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage door in gesprek te gaan met deze studenten, waardoor de noodzakelijke data beschikbaar komt maar vooral ook initiatieven uitgewerkt kunnen worden. Dat is waar het project start. Bent u ondernemer, gevestigd op één van deze terreinen? Bent u op de hoogte van een initiatief dat te maken heeft met dit onderwerp? Ziet u kansen?

Neem dan contact op zodat de studenten z.s.m. met u een afspraak kunnen maken:
Harm Jansen – harm.jansen@hetkop.nl  – Tel. 06-34052266
Walter Sonnemans –  walter.sonnemans@hetkop.nl  – Tel. 06-83901389
Harm van den Brand – harm.vd.brand@hetkop.nl – Tel. 06-40188632