Energietransitie Kempische bedrijventerreinen

Nederland staat voor de opgave om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en de productie van elektriciteit moet CO2-neutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn grootverbruiker van energie en juist daar liggen kansen voor besparing én verduurzaming.  Het KOP vertegenwoordigt het bedrijfsleven in de Kempen en heeft zich als doel gesteld om samen met ondernemers, ondernemersverenigingen en Kempengemeenten concrete stappen te zetten op het gebied van verduurzaming.

Verzoek aan ondernemers op bedrijventerrein de Haagdoorn
Wij doen een belangrijk verzoek aan ondernemers in de Kempen, in het bijzonder nu aan ondernemers die op de Haagdoorn gevestigd zijn. Zij leveren een belangrijke bijdrage door in gesprek te gaan met de drie studenten die de data in beeld gaan brengen. De bijdrage die wij vragen is:
– Een gesprek (30-45 minuten) met student Harm Jansen over energieverbruiken, behoeften en opwekmogelijkheden.
– Het invullen van een enquête (15 minuten) via deze link: Voor wat betreft deze vragenlijst vragen wij alle ondernemers op de Kempische bedrijventerreinen om te reageren.

Wij nemen contact met bedrijven op als er duurzaamheidsoplossingen uitgewerkt zijn die betrekking hebben op het individuele bedrijf en/of het bedrijventerrein. Meer informatie en contactgegevens van de studenten zijn te vinden op onderstaande leaflet.

Andere bedrijventerreinen in de Kempen
Op korte termijn volgen inventarisaties van andere bedrijventerreinen in de Kempen, waaronder het Kempisch Bedrijvenpark, Kleine Hoeven en de Waterlaat.

Bent u als ondernemer gevestigd op deze terreinen en kunt u niet wachten om deel te nemen? Neem dan contact op met één van de studenten zie Leaflet Energietransitie Haagdoorn Eersel.