Energietransitie in de Kempen

De Kempische Bedrijventerreinenafspraken omvatten thema’s als de kwaliteit en aantrekkelijkheid van werklocaties, het aanbod van doorgroeimogelijkheden, nieuwe locaties en de verduurzaming en vergroening van panden en terreinen. KOP is betrokken bij deze ontwikkelingen, vertegenwoordigt de ondernemers daarbij en gaat begin 2021 aan de slag met duurzaamheid, één van de actielijnen binnen deze Kempische bedrijventerreinenvisie. Wij werken op dit gebied samen met de vier Kempengemeenten. Ook Alius Energy zet zich in voor dit project;  dit bedrijf uit Eersel levert en ontwikkelt duurzame energie-oplossingen en ziet energietransitie als een opdracht die iedereen raakt waar we niet langer omheen kunnen.

Gedurende de eerste fase van het project worden (o.a.) de energieverbruiken en de beschikbare daken voor zon bij de bedrijven in beeld gebracht met ondersteuning van studenten. Vervolgens worden plannen uitgewerkt om tot concrete verduurzaming op onze bedrijventerreinen te komen. Onderwerpen als een waterstoffabriek in de Kempen, netwerkcongestie, innovaties, aanleg van zon op dak, verbindingen leggen met inwoners en het gebruik van accu’s zullen de aandacht krijgen binnen dit project.

Een aantal ondernemers is reeds betrokken bij een initiatief voor een groene waterstoffabriek in de Kempen. Heeft u concrete plannen om waterstof te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld industriële of mobiliteits (trucks) toepassingen en is uw bedrijf gevestigd in de Kempen? Stuur dan een bericht naar hetty@hetkop.nl, zodat wij u in contact kunnen brengen.