Een Gezonde Kempen, dat doen we samen! Denk mee tijdens de online bijeenkomst op maandag 22 maart a.s.

Lekker in je vel zitten, gezond eten, sportief bezig zijn … We weten allemaal dat het belangrijk is. Door hierin samen op te trekken kunnen we dit makkelijker en leuker maken voor elkaar. Zeker als we hierbij een steuntje in de rug krijgen vanuit onze directe omgeving. Want ook als kinderopvangorganisatie, werkgever of winkelier kan je mensen helpen om gezonde keuzes te maken. Met het Kempisch Preventieakkoord willen de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de bestaande activiteiten op het gebied van gezondheid verbinden en versterken. Nieuwe ideeën en samenwerkingspartners zijn hierbij van harte welkom.

Op maandag 22 maart a.s. van 16.00 tot 17.30 uur organiseren de Kempengemeenten een online bijeenkomst voor iedereen die mee wil denken over het Kempisch Preventieakkoord. Bent u zelf werkzaam op het gebied van gezondheid en welzijn en ziet u volop nieuwe mogelijkheden? Of bent u een betrokken ondernemer of creatieve inwoner met gewoon een goed idee om de Kempen gezonder te maken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst gebruiken we de levensloopbenadering om samen te onderzoeken waar nieuwe kansen liggen voor preventie. Is er genoeg aanbod voor de verschillende levensfasen? Wordt er voldoende aangesloten bij belangrijke levensgebeurtenissen die van invloed zijn op onze gezondheid en ons gedrag? De uitkomsten gebruiken we voor het ontwikkelen van een concept-akkoord dat we in april via een online consultatieronde voorleggen aan betrokkenen en inwoners.

Op woensdag 31 maart a.s. van 19.30 tot 20.00 uur volgt ook nog de Gezonde Kempen Bingo-show om het Kempisch Preventieakkoord nog meer bekendheid te geven en inwoners uit te nodigen om mee te denken. Hierover krijgt u volgende week een apart bericht. Wij zijn nog op zoek naar ondernemers die de Gezonde Kempen Bingo-show willen sponsoren door een prijs beschikbaar te stellen. Het kan om kleine prijzen gaan zoals een fietskaart, een boek over gezondheid of een pakket met gezonde streekproducten. Heeft u hier ideeën voor? Dan horen wij dit ook graag via kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl

Wilt u meedoen aan de online bijeenkomst op 22 maart?
Meld u dan direct aan via deze link. Bij vragen kunt u contact opnemen via: kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl

Wat is het Kempisch Preventieakkoord?
In de Kempische gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gebeurt al veel op het gebied van gezondheid en preventie. Denk aan programma’s en projecten als Kansrijke Start,  #Kempenbranie, het Sport- en beweegakkoord en Eén tegen Eenzaamheid. Maar er liggen nog veel kansen om dit te verbinden en te versterken.  Dat is het doel van het Kempisch Preventieakkoord dat de Kempische gemeenten de komende maanden samen op willen gaan stellen. Door middel van verschillende activiteiten zoals deze online bijeenkomst nodigen de gemeenten partners en inwoners uit om mee te denken over en bij te dragen aan het akkoord.