Duurzame inzetbaarheid

In de Brainport regio is veel werkgelegenheid en werkgevers hebben moeite om voldoende geschoold personeel te vinden. Tegelijkertijd is er een potentieel aanbod. Dit betreft echter wel mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en mensen zonder startkwalificatie. Hierbij is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod.

Het KOP heeft daarvoor in samenwerking met haar partners Summa College, 04werkt, VNO-NCW en MKB Eindhoven het programma Duurzame inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven ontwikkeld. Om kandidaten en werkgelegenheid aan elkaar te koppelen. Samen met werkgevers zoeken wij nu de juiste match.

Daarvoor nodigen wij werkgevers in de sectoren Techniek, Logistiek en Zorg uit voor een ontbijt meetup op 25, 26  juni en 2 juli  van 7.30 – 9.30 uur. Geïnteresseerd?

Meld u hier aan voor de ontbijt meetup.

Gezamenlijk inventariseren we de meest urgente personele vraagstukken in uw sector. Aan de hand van een functietool inventariseren wij met u de taken en werkzaamheden waarvoor u werknemers zoekt. Bepalen daarmee het opleidingsniveau en wat er voor geleerd en gedaan moet worden door de kandidaat. Op basis hiervan richten wij samen met u het Beroepsbegeleidend (BBL) leerwerkprogramma in. Voor een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.  Vragen? Neem dan contact op met KOP en mail naar info@hetkop.nl