Duurzame energie voor Kempische Bedrijven

In de Kamerbrief van 14 september 2020 is aangekondigd dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. SDE++ stimuleert o.a. de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Bedrijven en (non-)profitinstellingen in de sectoren als industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving komen hiervoor in aanmerking.

De opvolger SDE++
SDE++ is de opvolger van de bekende SDE+ waarvan vele ondernemers gebruik hebben gemaakt. Een aantal zaken zijn gewijzigd.
Zo zijn de basisbedragen voor de CCS lager en bedraagt de openstelling in fase 1 voor 65 €/ton CO2. De SDE++ 2020 gaat van start op 24 november 2020 en sluit op 17 december 2020.

Eindstand voorjaarsronde
In het voorjaar van 2020 hebben ruim 7.000 projecten een positieve beschikking ontvangen voor de subsidie SDE+. Er was een budget van € 4 miljard beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedroeg € 4,1 miljard. RVO ontving tijdens de openstelling 7.562 subsidieaanvragen.

De projecten waarvoor een positieve beschikking is afgegeven, hadden een totale waarde van ruim € 3,3 miljard. Hiervan heeft Zon-PV een aandeel van 6.882 projecten, dat 65% van het beschikte budget vertegenwoordigt.