DigitaliseSME: Gericht op digitale transformatie voor het MKB in de Kempen

PhotonDelta is op zoek naar MKB-bedrijven die interesse hebben in het project ‘DigitaliseSME’. Een kort gesprek met projectleider Anna Nikiel waarom dit project juist interessant is voor Kempische ondernemers.

Wat is DigitaliseSME ?
DigitaliseSME heeft als doel om MKB bedrijven een digitale transformatie door te laten maken aan de hand van een expert, een zogenaamde digital enabler. Het gaat vooral om de bedrijfsactiviteiten digitaal te optimaliseren. De expert is een persoon die door het project is geselecteerd en zeer gekwalificeerd is om het bedrijf in dit project te helpen.

Bedrijfsactiviteiten digitaal optimaliseren, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kun je voorbeelden noemen?  
Digitalisering is een zeer breed begrip. Je kunt bijvoorbeeld interne processen verbeteren, doordat je meer inzicht krijgt op basis van realtime informatie. Het is een middel om diensten aan klanten te verbeteren etc. Concrete voorbeelden van adviestrajecten zijn te vinden op de website: digitalisesme.eu/

Hoe lang duurt het project?
Het project duurt 4 weken, waarbij de expert 2 weken op de locatie van het bedrijf werkt en nog eens 2 weken op afstand.

Door wie wordt dit gefinancierd?
Dit project is volledig gefinancierd door de Europese Unie vanuit het programma Horizon2020. Het MKB bedrijf hoeft enkel financieel bij te dragen aan de verblijfskosten van de expert, gedurende de duur van het adviestraject.

Europese subsidies, dat klinkt als veel administratie voor bedrijven?
De administratielast voor bedrijven is laag. Deelnemende bedrijven hoeven zich alleen te registreren op de website: digitalisesme.eu/registration-companies/ De overige administratie wordt gedaan door de coördinator en de expert.

Wat verwacht je van de deelnemende bedrijven?
De kosten voor de expert worden door het project DigitaliseSME betaald. Wat het bedrijf alleen hoeft te betalen, is accommodatie en maaltijden voor de expert tijdens het verblijf.

Zelf werk je voor PhotonDelta, kun je daar iets meer over vertellen?
PhotonDelta is een groeiend ecosysteem in Europa, bestaande uit een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken rond onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en productie van geïntegreerde fotonica. De collectieve en langdurige inspanning, veelal met Nederlandse partners, heeft geleid tot een unieke propositie op het gebied van deze sleuteltechologie. De technologie is nauw verweven met de digitalisering van de samenleving; vandaar dat PhotonDelta de nationale coördinator is voor het project DigitalisationSME’s. Het doel van PhotonDelta is om het netwerk te laten groeien, in termen van aantal bedrijven, werkgelegenheid en omzet. Meer info: photondelta.eu

Hoe kunnen geïnteresseerden jou het best bereiken?
De snelste manier is mij een email sturen: anna@photondelta.eu Maar bedrijven kunnen zich ook direct registreren via digitalisesme.eu/registration-companies/