Digitaliseringsprogramma voor Kempische Ondernemers

Het KOP heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de innovatiekracht van de Kempische maakbedrijven. Een van de conclusies is dat innovatie en digitalisering van levensbelang is voor Kempische maakbedrijven: “wie niet vernieuwt, betaalt een hoge prijs”. Tegelijkertijd is bij veel maakbedrijven (structurele) digitale innovatie een nog vaak onderbelicht element in de bedrijfsstrategie, terwijl vernieuwing en nieuwe kansen juist nu essentieel zijn voor het uitbouwen van lange-termijncontinuïteit. Nog lang niet ieder Kempisch bedrijf is bezig met digitalisering (lage datamaturiteit) terwijl dat eigenlijk in ieders bedrijfs-DNA zou moeten zitten.

Met hulp en financiële ondersteuning vanuit Metropoolregio Eindhoven heeft het KOP een programma ontwikkeld om maakbedrijven te ondersteunen op het vlak digitalisering van marketing en verkoop, bedrijfsprocessen en onderhoud (predictive maintenance).

“Uitgangspunt van het programma is dat het vraag gedreven is. Met andere woorden, bedrijven geven zelf aan welk onderdeel van hun bedrijfsproces men wil digitaliseren. Het kan hierbij gaan om het automatiseren en digitaliseren van planning of werkvloer. Maar ook de inzet van Virtual Reality bij onderhoud of training van medewerkers kan een toepassing zijn,” aldus Stefan Slenders, verantwoordelijke voor het digitaliseringsprogramma.

Wil je meer weten over dit programma? Of als bedrijf deelnemen? Neem dan contact op met Stefan Slenders via stefan@hetkop.nl