Digitalisering in de Kempische maakindustrie: “We zien al mooie projecten voorbijkomen.”

“We zagen al verschillende opdrachten op ons platform voorbijkomen, waarbij specifiek naar Kempische bedrijven werd gevraagd om het werk uit te voeren. Dat was een mooie bijvangst van ons digitaliseringsproject.”

Paul Wouters probeert samen met Stefan Slenders actief de digitalisering en samenwerking bij maakbedrijven in de Kempen te verbeteren. Stefan zit in deze samenwerking vanuit het Kempisch Ondernemers Platform, Paul vertegenwoordigt het platform Tech2B. Begin 2021 zijn ze gestart, inmiddels zijn de resultaten duidelijk. Hieronder lichten ze deze toe.

Wat is er in deze infographic te zien?
Stefan legt uit: “Dit zijn de resultaten van het digitaliseringsproject dat we samen hebben opgepakt, het is de huidige stand van zaken. We wilden dit ook voor onze doelgroep inzichtelijk maken, het is belangrijk dat alle betrokkenen op de hoogte blijven.”

“Van de 11.000 bedrijven in de database van Tech2B zitten er 1.684 in Noord-Brabant, waarvan 124 in de Kempen. Daarvan zijn er maar liefst 96 actief op het platform, naar verhouding erg veel dus. We zien ook dat die activiteit in de afgelopen maanden flink is toegenomen, aan het aantal chats en de views van documenten. Deze cijfers maken inzichtelijk dat bedrijven het platform gebruiken om hun orderverwerkingsproces te vereenvoudigen en daarover te communiceren.”

Wat hebben jullie daarvoor gedaan?

Paul licht toe: “We hebben de maakbedrijven in de regio aangeschreven en met 15 ‘inkopende partijen’ gesprekken gevoerd. De eerste opdrachten zijn daarna op Tech2B terechtgekomen. Tegelijkertijd zijn we met toeleveranciers aan de slag gegaan, zodat ze los van opdrachten gevonden kunnen worden. We hebben een aparte KOP-pagina op Tech2B gemaakt, waar nu 124 maakbedrijven een profiel hebben aangemaakt met als doel samenwerking op te starten.”

“Het is belangrijk om de sterke marktpositie van de Kempische maakindustrie te waarborgen. Het efficiënter werken door digitalisering blijkt ook belangrijker te worden vanwege de huidige personeelsschaarste. Maar eigenlijk kijkt iedereen vanuit een eigen bril naar digitalisering, ieder bedrijf zit ook op een ander digitaliseringsniveau. Dat maakt het wel lastiger om een vast format te vinden.”

Dus voor jullie als kartrekkers is het niet eenvoudig?

Stefan knikt: “Ieder maakbedrijf heeft zijn eigen digitaliseringssnelheid en hecht er een ander belang aan. Dat maakt een algemene aanpak lastig, het is moeilijker te zien wat we er dan mee bereiken. Hierboven staan mooie cijfers, de werkelijkheid is echter veel complexer. Dat was ook wel de gedachte: laagdrempelig beginnen en stap voor stap mensen hun eigen digitaliseringsproces laten doorlopen.”

“Het zijn allemaal kleine tandwieltjes die een groter tandwiel in gang moet zetten. Het is geen kwestie van een druk op de knop, sommige bedrijven hebben nog geen ERP-pakket terwijl anderen al digitaal zijn gekoppeld via SCSN netwerk, een gestandaardiseerde manier van communiceren. Het zijn meestal grotere bedrijven die vooroplopen, maar omvang zegt niet alles. Kleine bedrijven zijn immers wendbaarder.”

“We willen nu een groep maakbedrijven bij elkaar roepen om te kijken of we deze aanpak in een gestandaardiseerde manier, zoals SCSN, kunnen toepassen en in welke fase zij op dat vlak zitten. Het project gaat dus weer een stapje verder. Het is belangrijk dat we vraaggedreven blijven werken, we moeten luisteren naar wat bedrijven willen en kijken hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.”