Deelname aan succesvolle ‘ondernemersbezoeken’ inschrijven voor 15 september

Sinds 2008 is voor ondernemers van IGE de zeer succesvolle activiteit ‘Ondernemersbezoeken’ georganiseerd. Er worden groepen samengesteld uit zo’n 6 of 7 leden, die elkaars bedrijven bezoeken (frequentie 1 x per 6-8 weken, tijdstip van 17.00u tot 19.00u, in principe op maandagavond, maar per groep uiteindelijk zelf te bepalen). .

Doelstelling: elkaars bedrijven bezoeken, leren kennen én als collega ondernemers op collegiale (waar gewenst vertrouwelijke) wijze informatie uit te wisselen en/of thema’s te bespreken. Met deze ondernemersactiviteit stimuleren we ook het verdere “Kempische samenwerken” tussen het OBGB (Bladel e.o), OVBRM (Reusel – de Mierden e.o), POB – BOC (Bergeijk e.o), OIC (Oirschot), IGE (Eersel e.o) en hun leden. De groepsindeling vindt plaats over de vijf OV’n, dit ook om een eventuele eerdere overlap van bezochte bedrijven (zoveel mogelijk) te voorkomen!

In september 2019 zullen we weer een start maken met de nieuwe ronde. IGE zal, namens de besturen, de algehele coördinatie van deze activiteit voor haar rekening nemen. De ervaringen met de ondernemersbezoeken zijn uitermate positief. Het succes van de groepen wordt samen bepaald, door een goede strakke planning/afspraken én door elkaars “gastheerschap” te waarderen en initiatieven te nemen.

Interesse in deelname? Stuur dan een mail naar secretariaat@industriegroepeersel.nl (met een cc naar uw eigen ledensecretariaat ) voor 15 september a.s..