“De maakwereld wordt transparanter, de Kempen belangrijker”

“Het wordt steeds belangrijker dat de maakbedrijven op industrieterreinen in de Kempen elkaar beter leren kennen. We helpen graag bij het vergroten van de transparantie.”

Namens het KOP vertelt Stefan Slenders hoeveel potentie er zit in de samenwerking tussen Kempische maakbedrijven. Samen met industrieplatform Tech2B is het KOP daarom gestart met een initiatief om de transparantie te vergroten met digitale middelen. Bedrijven die lid zijn van een ondernemersvereniging in de Kempen kunnen gratis gebruik maken van het platform. Op deze manier wil het KOP de samenwerking binnen de lokale maakindustrie versterken en ondernemers eenvoudig met elkaar in contact laten komen.  Paul Wouters legt namens Tech2B uit waarom dit alleen maar belangrijker wordt: “Veel maakbedrijven produceren weer in de regio vanwege logistieke problemen, hoge grondstofprijzen en een tekort aan medewerkers.” Stefan vult aan: “Ze hebben betrouwbare partijen nodig, wat is er fijner dan dat je die in je eigen regio kunt vinden? Als KOP willen we de lokale economie promoten en business in de regio houden. Dankzij het gratis abonnement op Tech2B voor Kempische bedrijven wordt dat een stuk makkelijker.”

Waarom zijn jullie deze samenwerking gestart?
Paul legt uit: “We zijn dit traject gestart om de Kempische maakindustrie op digitaal gebied te versnellen en ze meer opdrachten uit de regio te laten halen. Vanuit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) kwamen middelen vrij om de negatieve gevolgen van de Coronacrisis in de omgeving te dempen. Eén daarvan was gericht op digitalisering, daar hadden we ideeën over en dus hebben we samen een plan gemaakt en ingediend. Dat is goed ontvangen. We hebben eerst de inkopers van maakbedrijven op Tech2B uitgenodigd, nu willen we de 250 toeleveranciers in de regio aan laten sluiten. Het maakt niet uit of ze al samenwerken met het KOP of Tech2B.”

Stefan ziet ook andere voordelen: “In een rapport over de Kempische maakindustrie wordt het marketingaspect benadrukt, de zichtbaarheid van de maakbedrijven is te beperkt. We willen ze ook in hun kracht zetten vanuit het KOP, zodat ze vooral werk doen dat bij ze past. Daar zit ook wel een stuk efficiency in: arbeidskrachten zijn duur, alles moet efficiënt ingericht worden en als je elkaar makkelijk kunt vinden zonder al teveel ruis kun je veel winst behalen.”

Is Tech2B niet ooit zo begonnen?
Paul lacht: “Inderdaad, maakbedrijven zaten op zaterdagmorgen offertes uit te werken terwijl ze niet eens wisten dat de opdracht al uitgezet is. Daar zitten veel uren die met de transparantie van ons platform kan worden bespaard. In de toekomst zullen ook steeds meer B2B platformen ontstaan. Platformen kunnen de maakindustrie helpen sneller te innoveren en het toegankelijk maken om nieuwe markten te betreden. Dit komt doordat er een gemeenschappelijke basis ontstaat waarop organisaties beter kunnen samenwerken”

Stefan sluit af: “Ik vind het persoonlijk een bijzondere tijd gezien alle ontwikkelingen, Corona heeft het allemaal nog meer in een versnelling gebracht. Ik heb maakbedrijven gesproken die hun productie hebben stilgelegd omdat ze niet aan materialen konden komen. Voor die groep is het toch belangrijk om nu actief te worden op het gebied van marketing en automatisering, zoeken naar nieuwe kansen. Je moet het dak repareren als de zon schijnt, en dankzij de herstelgelden van de MRE is dat nu mogelijk.”

Interesse of vragen? Neem gerust contact op met Stefan Slenders (stefan@hetkop.nl) of Paul Wouters (paul@tech2b.cc)

Of neem een kijkje op www.tech2b.cc en meld je vrijblijvend aan.